×
Menu
Økologi - hvad er det? - forside

Økologi - hvad er det?

4.-6. klasse

Hvad er et økologisk landbrug? Hvornår går de økologiske køer på græs? Hvor kommer økologisk mel fra? Og hvad er forskellen på økologisk og konventionelt landbrug? Det er nogle af de spørgsmål, som dine elever kan få svar på i Økologi - hvad er det? Det er et temahæfte om økologisk mad, og hvordan den bliver til: Fra økologi i marken til produktion af økologisk mælk, kød, æg, mel, frugt og grønt. Desuden er emner som mærkning, kontrol, madspild og genanvendelse behandlet.

Hvordan kan du bruge 'Økologi - hvad er det?' i din undervisning? 

Undervisningsmaterialet henvender sig til 4.-6. klassetrin og undervisningen i fagene natur/teknologi og madkundskab. Hæftet kan bruges til faglig læsning eller i flerfaglige temaforløb om landbrugsproduktion - herunder økologisk produktion. Hæftet kan med fordel bruges i forbindelse med gårdbesøg.

Fælles Mål

Undervisningsmaterialet er særligt relevant i forhold til Fælles Mål for natur/teknologi og madkundskab. I kan fx arbejde med disse Fælles Mål:

 • Natur/teknologi (efter 4. klassetrin)
  •  Teknologi og ressourcer
   • Eleven kan identificere stoffer og materialer i produkter fra hverdagen
   • Eleven har viden om materialer og stoffer i produkter
   • Eleven kan beskrive en proces fra ressource til færdigt produkt og fra produkt til ressource
   • Eleven har viden om enkle produktionskæder
  • Naturen lokalt og globalt
   • Eleven kan indsamle og bestemme dyr, planter, svampe og sten, herunder med digitale databaser
   • Eleven har viden om hovedgrupper af sten og enkel klassifikation af dyr, planter og svampe
  • Ordkendskab
   • Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende centrale fagord og begreber
   • Eleven har viden om fagord og begreber

    

 • Natur/teknologi (efter 6. klassetrin)
  • Undersøgelser i naturfag
   • Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser
   • Eleven har viden om variable i en undersøgelse
  • Teknologi og ressourcer
   • Eleven kan identificere stoffer og materialer i produkter
   • Eleven har viden om stoffers og materialers egenskaber og kredsløb
   • Eleven kan med enkle procesmodeller beskrive forsyningsproduktion
   • Eleven har viden om forsyningsproduktion
   • Eleven kan beskrive interessemodsætninger ved produktionsforhold
   • Eleven har viden om produktioners afhængighed og påvirkning af naturgrundlaget
  • Natur og miljø
   • Eleven kan beskrive interessemodsætninger i menneskers forvaltning af naturen lokalt og globalt
   • Eleven har viden om forskellige natursyn
  • Ordkendskab
   • Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig med brug af naturfaglige og teknologiske fagord og begreber
   • Eleven har viden om naturfaglige og teknologiske fagord og begreber


 • Madkundskab (efter 4./5./6./7. klassetrin)
  • Bæredygtighed og miljø
   • Eleven kan analysere fødevaregruppers vej fra jord til bord og til jord igen
   • Eleven har viden om fødevaregruppers bæredygtighed
  • Madvaredeklarationer og fødevaremærkninger
   • Eleven kan aflæse madvaredeklarationer og fødevaremærkninger
   • Eleven har viden om fagord og begreber og maddeklarationers og mærkningsordningers formål og struktur
  • Madlavningens mål og struktur
   • Eleven kan lave mad efter en opskrift
   • Eleven har viden om køkkenredskaber, arbejdsprocesser samt fagord og begreber i en opskrift

Materialer

Hæfte

Supplerende materiale

Læs mere om økologi på Landbrug & Fødevarers hjemmeside.

Find undervisningsfilm om økologisk landbrug og opskriftshæfte under vores materiale Økologi på gaflen.

Sådan får du gratis klassesæt til forberedelse

Du kan bestille gratis klassesæt af Økologi – hvad er det?, hvis du og din 4., 5. eller 6. klasse skal på gårdbesøg hos en af vores økologiske landmænd. Bestil bøgerne, når du booker besøget. Find en økologisk landmand her.

Andre relevante materialer


4.-6. klasse

Koen og mælken

4.-6. klasse

Dyrevelfærd

0.-10. klasse, ungdomsudd.

Virksomhedsbesøg

0.-6. klasse

Forundringskasse