×
Menu

I dette skoleår har foreløbig skoleelever besøgt en landmand

Find en landmand og book gratis gårdbesøg. Nu også online møder/rundvisninger.

Covid19-info - opdateret 06/11: Besøgsgårde i Nordjylland er midlertidigt sat stand by. For resten af landet gælder Sundhedsstyrelsen vejledning fortsat. De skriver: ’Der kan godt afholdes aktiviteter, som har et fagligt formål inden for almindelig skoletid fx besøg på museer, gåtur i skoven mv., hvis de generelle anbefalinger om at undgå smitte kan overholdes. Det betyder at der skal være fokus på, at dem der deltager ikke er syge, der holdes afstand og der opretholdes god hygiejne.’ L&F opfatter skoleklassers ekskursioner til landbrug som sammenlignelige med de nævnte aktiviteter og tilbyder derfor fortsat gårdbesøg med de forudsætninger SST nævner. Aflysninger kan forekomme lokalt. Landmænd der ønsker at aflyse/udskyde en klasses besøg mhp. at undgå smitte (uanset årsag), får naturligvis praktisk hjælp og fuld opbakning hertil fra L&F. Gårde med mink er taget af landkortet. Husk at vi også tilbyder online gårdbesøg/digitale møder mellem klasser og landmænd.

Gårde
Køer
Grise
Mink
Andet

Virksomheder
Mejeri
Slagteri
Andet
Materialer

Find materialer

Børn til Åbent Landbrug

Aktuelt

Elever i stald

Hvad siger lærerne?

Marianne med gris

Online gårdbesøg