×
Menu
Koen og mælken - forside

Koen og mælken

4.-6. klasse

Hvad er en jerseyko? Hvor mange maver har en ko? Hvor meget mælk giver en ko? Og hvordan laver man ost? Det og meget mere kan dine elever finde svar på i Koen og mælken. Det er et hæfte om køer og mælk, som i ord og billeder fortæller om koens oprindelse, liv og adfærd. Mælkens vej fra ko til karton følges, ligesom hæftet også ser på, hvordan mælk er en del af en sund kost.

Hvordan kan du bruge 'Koen og mælken' i din undervisning?

Undervisningsmaterialet henvender sig til 4.-6. klassetrin og undervisningen i fagene natur/teknologi og madkundskab. Hæftet kan bruges til faglig læsning eller i flerfaglige temaforløb om landbrugsproduktion fx sammen med dansk. Det indeholder løbende arbejdsopgaver. Brug det gerne i forbindelse med gårdbesøg.

Fælles Mål

Undervisningsmaterialet er særligt relevant i forhold til Fælles Mål for fagene natur/teknologi og madkundskab samt emnet Uddannelse og job. I vil fx kunne arbejde med disse Fælles Mål:

 • Natur/teknologi (efter 4. klassetrin)
  • Undersøgelser i naturfag
   • Eleven kan sortere og klassificere
   • Eleven har viden om naturfaglige kriterier for sortering
  • Teknologi og ressourcer
   • Eleven kan identificere stoffer og materialer i produkter fra hverdagen
   • Eleven har viden om materialer og stoffer i produkter
   • Eleven kan beskrive en proces fra ressource til færdigt produkt og fra produkt til ressource
   • Eleven har viden om enkle produktionskæder
  • Mennesket
   • Eleven kan med modeller fortælle om menneskers og dyrs indre og ydre opbygning
   • Eleven har viden om menneskers og dyrs indre og ydre opbygning
  • Ordkendskab
   •  Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende centrale fagord og begreber
   • Eleven har viden om fagord og begreber
  • Faglig læsning og skrivning
   • Eleven kan læse og skrive enkle naturfaglige tekster
   • Eleven har viden om enkle naturfaglige teksttypers formål og struktur


 • Natur/teknologi (efter 6. klassetrin)
  • Undersøgelser i naturfag
   • Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser
   • Eleven har viden om variable i en undersøgelse
  • Teknologi og ressourcer
   • Eleven kan identificere stoffer og materialer i produkter
   • Eleven har viden om stoffers og materialers egenskaber og kredsløb
   • Eleven kan med enkle procesmodeller beskrive forsyningsproduktion
   • Eleven har viden om forsyningsproduktion
   • Eleven kan beskrive interessemodsætninger ved produktionsforhold
   • Eleven har viden om produktioners afhængighed og påvirkning af naturgrundlaget
  • Mennesket
   • Eleven kan opstille modeller om fordøjelsessystemet
   • Eleven har viden om fordøjelse
  • Perspektivering i naturfag
   • Eleven kan beskrive natur og teknologis anvendelse i samfundet og fremstilling i medier
   • Eleven har viden om centrale interessemodsætninger
  • Ordkendskab
  • Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig med brug af naturfaglige og teknologiske fagord og begreber
  • Eleven har viden om naturfaglige og teknologiske fagord og begreber

   

 • Madkundskab (efter 4./5./6./7. klassetrin)
  • Bæredygtighed og miljø
   • Eleven kan analysere fødevaregruppers vej fra jord til bord og til jord igen
   • Eleven har viden om fødevaregruppers bæredygtighed
  •  Madvaredeklarationer og fødevaremærkninger
   • Eleven kan aflæse madvaredeklarationer og fødevaremærkninger
   • Eleven har viden om fagord og begreber og maddeklarationers og mærkningsordningers formål og struktur
  • Madlavningens mål og struktur
   • Eleven kan lave mad efter en opskrift
   • Eleven har viden om køkkenredskaber, arbejdsprocesser samt fagord og begreber i en opskrift


 • Uddannelse og job (efter 6. klassetrin)

Materialer

Hæfte og lærervejledning.

Supplerende materiale

Find undervisningsfilm om køer under materialet Dyrevelfærd.

Læs mere om kvæg og fødevareproduktion på Landbrug & Fødevarers hjemmeside.

Sådan får du gratis klassesæt til forberedelse

Du kan bestille gratis klassesæt af Koen og mælken, hvis du og din 4., 5. eller 6. klasse skal på gårdbesøg hos en af vores landmænd med malkekøer. Bestil bøgerne, når du booker besøget. Find en gård med malkekøer her.

 

Andre relevante materialer