×
Menu

For hvem, hvordan og hvad?

Piger kigger på ensilage

Hvad er et gårdbesøg?

 • Det er en faglig ekskursion, hvor eleverne sanser, erfarer og lærer om landbrugets processer og produkter
 • Gårdbesøg er et gratis tilbud til Den Åbne Skole. Det er også et tilbud til arbejdet med udeskole
 • På et gårdbesøg tager du klassen ud af skolen og med på landet. Lad her eleverne komme tæt på dyr, landbrug, natur og fødevareproduktion
 • Se her, hvad lærere fortæller om deres gårdbesøg

Hvem kan komme på gårdbesøg?

 • Skole, Landbrug & Fødevarer er en skoletjeneste, som tilbyder gårdbesøg for klasser fra grundskolen, studieforberedende ungdomsuddannelser (STX, HHX, HTX og HF) samt lærerseminarier. Her er plads til alle klassetrin og fag
 • For almene klasser skal I være minimum 8 elever afsted for at udgøre en klasse. For specialklasser tæller minimum 5 elever som en klasse
 • Børnehaver, forskellige fritidstilbud, fødevare- og landbrugsfaglige (ungdoms)uddannelser, erhvervsuddannelser og andre videregående uddannelser og lignende er alle sammen velkomne til at kontakte en landmand fundet på skole.lf.dks landkort, men aftalen skal ske uden om skole.lf.dk og gruppen skal selv afholde udgifter i forbindelse med gårdbesøget, herunder beløb til landmanden

Hvordan booker du et gårdbesøg?

 • Et gårdbesøg bookes altid ved at ringe til landmanden
 • Find en gård, som du vil besøge med din klasse. Bag 'Udfyld aftale' finder du landmandens telefonnummer samt en en formular, som du udfylder, når I har lavet en aftale
 • Kig formularen igennem. Den guider dig til at få aftalt det vigtigste
 • Ring til landmanden. Fortæl gerne om jeres forventninger. Jo bedre I afstemmer forventninger, jo bedre bliver besøget
 • Udfyld formularen og klik på 'Send'. Du og landmanden modtager en mail, der bekræfter aftalen. Skole, Landbrug & Fødevarer modtager en kopi
 • Klik her og book et gårdbesøg

Gårdbesøg er gratis for skoler, men husk...

 • Landmanden modtager, hvis han/hun ønsker det, et beløb på 500 kr. fra Landbrug & Fødevarer til delvis dækning af udgifter forbundet med klassens besøg. Det forudsætter, at du har udfyldt og sendt formularen om gårdbesøg som beskrevet ovenfor
 • Udebliver klassen uden at melde afbud i rimelig tid, sender Landbrug & Fødevarer en faktura på 500 kr. + moms til skolen

Gårdbesøg: Et undervisningsforløb i tre faser

 • Før besøget arbejder I på klassen med temaer, der er i tråd med gårdbesøgets formål. Få evt. tilsendt materiale. Se mere nedenfor
 • Under besøget er der fokus på det, som I har aftalt med landmanden fx hvor kommer maden fra, dyrevelfærd, bærdygtighed
 • Efter besøget bearbejder, reflekterer og evaluerer I jeres viden og oplevelser fx gennem præsentationer som artikler, fagbøger, kortfilm, tegneserier m.m. I kan tippe en 13'er om landbruget, gå i køkkenet og lave mad med elementer fra landmandens produktion eller undersøge, hvad der sker med råvarerne fra de forlader gården, til de kan købes i butikkerne

Fælles Mål og gårdbesøg

 • Gårdbesøg er især relevant i forhold til Fælles Mål for natur/teknologi, biologi og madkundskab. Det kan også kombineres med andre fag fx dansk eller emnet Uddannelse og job, ligesom det kan benyttes i forbindelse med tema- og tværfaglige forløb

Få materiale til forberedelse på klassen

 • Afhængig af klassetrin og typen af gård, I vælger at besøge, vil du (i de fleste tilfælde) få tilbudt et gratis klassesæt bøger. Bøgerne bliver sendt til skolen med bilen fra CFU. Se mere, når du booker gårdbesøget
 • Hos CFU kan du booke en forundringskasse om koen eller grisen

Kort om gårdbesøg

 • Tag klassen ud af skolen og med på landet. Lad her eleverne komme tæt på dyr, landbrug, natur og fødevareproduktion
 • Et gårdbesøg er en faglig ekskursion, hvor eleverne sanser, erfarer og lærer om landbrugets processer og produkter
 • Gårdbesøg er et gratis tilbud til Den Åbne Skole. Det er også et tilbud til arbejdet med udeskole. Her er plads til alle klassetrin og fag

Didaktik og anvendelsesmuligheder

 • Et gårdbesøg består ofte af et undervisningsforløb i tre faser:
  • Før besøget arbejder I på klassen med temaer, der er i tråd med gårdbesøgets formål. Få evt. tilsendt materiale. Se mere nedenfor
  • Under besøget er der fokus på det, som I har aftalt med landmanden fx hvor kommer maden fra, dyrevelfærd, bærdygtighed
  • Efter besøget bearbejder, reflekterer og evaluerer I jeres viden og oplevelser fx gennem præsentationer som artikler, fagbøger, kortfilm, tegneserier m.m. I kan tippe en 13'er om landbruget, gå i køkkenet og lave mad med elementer fra landmandens produktion eller undersøge, hvad der sker med råvarerne fra de forlader gården, til de kan købes i butikkerne

Fælles Mål

 • Gårdbesøg er særligt relevant i forhold til Fælles Mål for natur/teknologi, biologi og madkundskab. Det kan også kombineres med andre fag fx dansk eller emnet Uddannelse og job, ligesom det kan benyttes i forbindelse med tema- og tværfaglige forløb

Få materialer til forberedelse på klassen

 • Afhængig af klassetrin og typen af gård, I vælger at besøge, vil du (i de fleste tilfælde) få tilbudt et gratis klassesæt bøger. Bøgerne bliver sendt til skolen med bilen fra CFU. Se mere, når du booker gårdbesøget
 • Hos CFU kan du booke en forundringskasse om koen eller grisen