Statistik

Til brug til opgaveskrivning finder du her forskellige statistikker om den økologiske landbrugs- og fødevareproduktion samt om det økologiske forbrug og marked. Data kan downloades i excel med henblik på selvstændig viderebearbejdning. Du kan se graferne under forskellige kategorier eller søge frit efter et bestemt emne.