Case

Om bioraffinering: Fra restprodukt til ressource

Bioraffinering er en proces, hvor biologiske restprodukter får højere værdi ved, at biomassen bliver raffineret til en række forskellige produkter. På den måde bliver biomassens indholdsstoffer recirkuleret. De nye produkter kan bruges til alt fra foder, biobrændstof eller kemikalier til medicinproduktion. Foder har en særlig interesse for økologiske landmænd, da økologisk proteinfoder i høj grad i dag bliver importeret fra udlandet.

Grøn bioraffinering 

Grøn bioraffinering er en proces, hvor man udvinder protein til foder fra fx kløvergræs. I dag får økologiske kyllinger og grise hovedsageligt protein fra økologisk soja importeret fra Kina. Det er håbet med to nye fodringsforsøg; OrganoFinery & Multiplant, at man på sigt kan erstatte importeret soja med bioraffineret protein.
Kløvergræs er i forvejen en vigtig afgrøde i økologisk landbrug, da det er en kvælstoffikserende plante, der sikrer kvælstof til jorden og dermed kvælstof til den næste dyrkede afgrøde. Når man efter dyrkning kan udvinde protein fra kløvergræsset til foder, bliver kløvergræs en endnu mere attraktiv afgrøde for økologiske landmænd til gavn for jordes frugtbarhed. 

Hvordan foregår bioraffinering?

Først og fremmest presses saft af helt frisk græs. Saften indeholder omkring 40 pct. protein. Dernæst udfældes protein fra saften ved at syrne med mælkebakterier eller ved en varmebehandling. Det udfældede protein centrifugeres og tørres og er derefter klar som foder. Der er dog problemer med, at fordøjeligheden af græsprotein ikke er lige så god som for sojakager. Det arbejdes der på højtryk for at forbedre.

Den gode aminosyresammensætning 

Aminosyresammensætningen i græsprotein til sammenligning med fx hestebønner er rigtig god og derfor er der stor interesse i at forbedre fordøjelsen af det. Når man snakker om en god aminosyresammensætning, skal de essentielle aminosyrer som dyr behøver fra planter være til stede i høje mængder. 
I fremtiden er der et stort potentiale for at udvikle flere former for bioraffinering. Det vil sikre, at ressourcer i form af næringsstoffer i biomasse bliver recirkuleret til glæde for det økologiske landbrug, der netop har recirkulering som en del af dets principper.