Rise-analyse: Redskab til måling og forbedring af bæredygtighed

Mange økologiske landbrug i Danmark har i de seneste år gjort brug bæredygtighedsredskabet RISE, der skal medvirke til at få en bredere forståelse for, hvordan der kan arbejdes med både sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter for at skabe bæredygtig udvikling på de enkelte gårde. Herunder også hvordan fokus på management kan øge den økologiske landbrugsproduktions bæredygtighed.  

Mere end 280 økologiske landmænd har siden værktøjet blev introduceret i 2014 i Danmark fået foretaget en RISE-analyse for at belyse bæredygtigheden på deres bedrift. RISE-analysen tydeliggør, hvor bæredygtig produktionen er, og hvordan landmanden kan arbejde på at gøre den endnu mere bæredygtig. Analysen udføres af en økologisk landbrugsrådgiver i tæt samarbejde med landmanden, som stiller al data, der skal bruges, til rådighed.