biologi logo

Case

En økologikontrollør på arbejde i en virksomhed

Lone B. Pedersen er økologikontrollør i Fødevarestyrelsen. Hun kontrollerer, at virksomheder, der fremstiller økologiske fødevarer, overholder alle regler. Mindst én gang om året får alle økologiske virksomheder uanmeldt kontrolbesøg.

-Vi kommer på et tidspunkt, hvor vi ved, at der er fuld gang i produktionen, så vi får et retvisende billede af virkeligheden, siger Lone B. Pedersen. 

Som kontrollør begynder Lone B. Pedersen med at tjekke virksomhedens autorisation og deres egenkontrol omkring råvareindtag, produktionsforhold, pakning, mærkning og markedsføring. Dernæst går turen ud i produktionen. 

-Her tjekker jeg, hvordan produktionen konkret foregår, om deres procedurer er tilstrækkelig gode og om produktionen lever op til alle økologireglerne, siger Lone B. Pedersen. 

Et vigtigt redskab i økologikontrollen er balanceregnskaber. Her kontrolleres om indgående mængder – altså den mængde af en råvare der købes ind, stemmer overens med udgående mængder – altså den mængde af råvaren, der sælges i det færdige produkt. Eventuelle afvigelse skal altid kunne forklares. 
-Vi vejleder også virksomhederne i nye økologiregler og metoder til at håndtere, de mange øko-regler. Så virksomhederne er glade for vores besøg. Vi er med til at værne om økologiens troværdighed.