Økologisk husdyrhold

Økologi og husdyrhold hører sammen, da den økologiske planteproduktion i høj grad er baseret på tilførsel af næringsstoffer fra husdyrhold. En række fælles regler og karakteristika gør sig gældende i den økologiske husdyrproduktion – uanset om det drejer som om hold af økologiske køer, grise eller fjerkræ. Dem kan du læse om i kapitlet økologisk husdyrproduktion. I kapitlerne økologisk kvæg- og mælkeproduktion, økologisk griseproduktion og økologisk fjerkræproduktion kan du få mere at vide om de enkelte produktionsgrene.

Smågrise

Smågrise

Økologisk husdyrproduktion

I den økologiske husdyrproduktion er dyrevelfærd højt prioriteret. Dyrene skal have mulighed for at udøve deres naturlige adfærd. Derfor tilstræber man, at opdrætsmetoder og staldforhold i særlig grad imødeser dyrenes fysiologiske og adfærdsmæssige behov.
Køer

Økologisk kvæg- og mælkeproduktion

Økologisk mælkeproduktion har været motoren i den økologiske udvikling i Danmark og optager i dag 32 procent af det økologiske areal. Økologiske køer skal på græs i sommerhalvåret, mens de om vinteren lever i store lyse stalde, hvor de frit kan bevæge sig rundt.
intro

Økologisk fjerkræproduktion

I den økologiske fjerkræproduktion lever både høns og kyllinger i hønsehuse med dagslys og strøelse, hvor de kan støvbade. Dyrene har året rundt adgang til udearealer med vegetation, hvor de kan søge efter føde i jorden, hvilket er en vigtig del af deres naturlige adfærd.
gris

Økologisk griseproduktion

I den økologiske griseproduktion er dyrevelfærd højt prioriteret. Dyrene skal i vid udstrækning have mulighed for at udøve deres naturlige adfærd. Derfor gør man ekstra ud af, at opdrætsmetoder og staldforhold imødeser grisenes fysiologiske og adfærdsmæssige behov.