biologi logo

Case

Jorden skal dyrkes i harmoni med naturen

Et mangfoldigt plante- og dyreliv i og omkring marken er medvirkende til, at jorden år efter år kan dyrkes. Landbruget opdyrker 62 procent af Danmarks areal, og derfor er det rigtig vigtigt, at vi landmænd tager ansvar og forvalter den natur, som vi er så afhængige af, mener landmand Frode Lehmann.

Biodiversitet handler om variation i alt liv i naturen med dyr, planter, svampe og bakterier. Livet på jorden findes både dybt nede i den mørke jord samt højt oppe i de store træer. Mit vigtigste job som landmand er at skabe de bedste betingelser for en høj biodiversitet. På den måde er jeg med til at sikre, at min jord fortsat er frugtbar til de næste generationer.

Jeg sørger for, at der er gode livsbetingelser for både viber, agerhøns, fasaner, rådyr, sommerfugle, bier og et mylder af insekter. Jeg bliver glad hver eneste dag, når jeg ser, at naturen udfolder sig samtidig med, at jeg dyrker mine marker. 

Landmænd er naturforvaltere, der skal udnytte naturens egenskaber til at producere fødevarer. Vi skal dyrke landbrug på naturens præmisser og ikke udelukkende på baggrund af menneskets interesser. 

Monokultur skaber ikke biodiversitet

Mine marker er fyldt med forskellige planter og fuglearter, der bidrager til at skabe et smukt agerland. Når jeg ser folk komme cyklende på vejene omkring mine marker med deres cykelkurve fyldt med solsikker, trækker jeg på smilebåndet og tænker, at de har været en tur i blomsterstriberne rundt om mine marker. 

Mine marker dyrkes i et sædskifte på 8 år med kløvergræs i de første 4 år og dernæst et år med majs – efterfulgt af år med spelt, hestebønner og byg. Køerne græsser på kløvergræsset og efterfølgende bliver græsset vendt rundt i jorden. Kløvergræs er rigtig godt til at opbygge humus i jorden. Næringsstofferne fra kløvergræsset omdannes i jorden af mikroorganismer til plantetilgængelige næringsstoffer, som de næste års afgrøder kan optage.

Det er vigtigt ikke at dyrke de samme afgrøder på sine marker år efter år, hvis der skal være høj biodiversitet. Forskellige afgrøder skaber forskellige levevilkår for en masse forskellige dyr og planter. Fx så ændrer afgrøder forholdene i jorden, så nogle planter vokser frem sammen med nogle afgrøder, mens andre planter trives sammen med nogle andre afgrøder. Ved at dyrke forskellige afgrøder på ens marker og skifte afgrøder hvert år på de enkelte marker, skaber man gode betingelser for biodiversitet.

Et mangfoldigt svampe- og insektliv i jorden er vigtigt for at sikre en god dyrkningsjord. Variationen af afgrøder i mit sædskifte gør det svært for plantesygdomme at etablere sig, og det skaber gode livsbetingelser for svampe og insekter i jorden. 

Udover gode livsbetingelser i jorden skaber min forskelligartede dyrkning sammen med min opmærksomhed på at lade naturen omkring markerne gro vildt og voldsomt - gode livsbetingelser for insekter, der fx bestøver mine frugttræer. Det er meget tydeligt at se forskel fra år til år, hvor mange insekter, der er til at bestøve blomsterne på træerne og dermed hvor mange frugter træerne giver. 

Konkrete initiativer til at skabe mere biodiversitet

Rundt om mine marker har jeg plantet urtestriber og blomsterstriber for at tiltrække insekter, og ellers lader jeg lader naturen gro vildt, så der er gode steder for dyr at gemme sig og søge ly. 

I samarbejde med Sønderborg kommune hvor jeg bor, har jeg fået tilskud til at skabe bedre levevilkår for truede dyrearter i området omkring mine marker. Det gælder for eksempel for den grønne frø. Den grønne frø lever i vandhuller, og derfor har jeg fået etableret vandhuller på mine marker. Nu har jeg 10-12 vandhuller, hvor der lever en masse frøer i. Insekter nyder dog også godt af de etablerede vandhuller. 

Der er mange muligheder i Danmark for at søge penge og få tilskud til projekter, med fokus på at fremme biodiversiteten. Derfor er det ikke en økonomisk udgift for mig at tænke biodiversitet ind i min produktion.

Jeg tror, at det vil få store konsekvenser i fremtiden, hvis vi ikke i dag tager hensyn og lægger kræfter i for at bevare og øge biodiversiteten. Det er en langsigtet strategi at tænke biodiversitet ind i landbrugsproduktionen. Det er en indsats for fremtiden, som også skaber opmærksomhed på menneskers påvirkning på naturen. 

Forbrugernes opbakning er vigtig 

Det er rigtig vigtigt for mig, at jeg får opbakning til det arbejde, jeg laver. Jeg bliver rigtig taknemmelig, når forbrugerne værdsætter det stykke arbejde, jeg laver i marken. Det er vigtigt, at alle kan se vigtigheden i at dyrke på naturens præmisser og alle tager del i en fælles indsats for at fremme biodiversitet i landskabet.

Jeg tror flere landmænd får øjnene op for, hvilke fordele høj biodiversitet giver, hvis de kan se, hvor let det er at gøre noget for at øge biodiversiteten. Min gård er åben for en masse skoleklasser, der lærer om, hvordan man dyrker landbrug i harmoni med naturen. Det er vigtigt at udbrede information om, hvad biodiversitet er, og hvorfor der er vigtigt at bevare.