biologi logo

Økologi & Biologi

Økologisk landbrugsproduktion sker i tæt samspil med jordens økosystemer og naturens biokemiske processer. Bliv klogere på den økologiske produktionsforms afhængighed af og indvirkning på livet i jorden, samspillet med naturens næringsstofs kredsløb samt biodiversiteten i det åbne land. Det er også mulighed for at fordybe sig i det økologiske husdyrhold og dets opdrætsmetoder med særligt fokus på dyrenes fysiologiske og adfærdsmæssige behov.