Biologiske processer og kredsløb har afgørende betydning for det økologiske landbrug. Bliv klogere på samspillet mellem økologi og biologi.        

Naturgrundlaget er basis for al fødevareproduktion. Lær om samspillet mellem økologisk fødevare-produktion, ressourcer og en bæredygtig udvikling.

Økologiske fødevarer fylder mere og mere, når danskerne lægger mad i indkøbsvognen. Få indsigt i det økologiske marked og forbrug. 

Økologi

Information om Økologi for gymnasiet

Økologiforgymnasiet.dk er et temabaseret undervisningsmateriale om økologi for gymnasieelever, der ønsker at arbejde med økologi i relation til fagene biologi, naturgeografi og samfundsfag. Formålet med undervisningsmaterialet er at give en samlet indføring til den økologiske landbrugsproduktion, reglerne bag og hvordan den økologiske dyrkningspraksis påvirker jorden, næringsstofkredsløbene og biodiversitet. Materialet giver indsigt i økologisk produktion i relation til de større tværgående naturgeografiske dagsordener som klima, bæredygtig udvikling, ressourceforbrug samt global fødevareforsyning. Endvidere behandles også det økologiske forbrug og marked til brug i undervisning i samfundsfag. Læs mere her.