×
Menu

Regler og retningslinjer

Et håndtryk

Hos Skole, Landbrug & Fødevarer skal vores skoleværter kende og følge disse fire specifikke regler og retningslinjer:

1) Tjek af veterinær status hos skoleværter

2) Husk! Forholdsregler for gæster på gårdbesøg

 • Bakterier som for eksempel MRSA og streptokokker findes overalt i verden. Dyr har dyrebakterier, og mennesker har menneskebakterier. Hvis mennesker og dyr bytter bakterier, kan de risikere at blive syge. For alles skyld – både dyr og menneskers – er der nogle enkle regler, gæster skal følge, når de er på besøg i stalde:
 • Besøg på gårde med kvæg eller andre dyr

  • Følg altid landmandens vejledning
  • I skal alle have været i Danmark 48 timer forud for besøg i stalden
  • Desinficer hænder før og efter besøg i stalden samt ved kontakt med dyrene
  • I må ikke fodre dyrene
  • Spis ikke medbragt mad i stalde med dyr
  • Spis eller drik ikke upasteuriserede produkter fx mælk eller rå æg. De kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier
 • For gæster i stalde med grise gælder yderligere

  • I må ikke have været i kontakt med andre grise indenfor de seneste 24 timer
  • Tag overtræksdragt og -støvler på før staldbesøg
  • I må gerne røre grisene, men ikke kysse dem
  • Undgå at røre jeres ansigter, når I er i stalden
  • Tag overtrækstøj og -støvler af efter besøg i stalden. Lad det blive på gården
 • Tjek også vores illustrerede instrukser til gæster i stalde med grise her

  Læs Fødevarestyrelsens guide til gårdbesøg her

3) Gæsternes sikkerhed under besøget

 • Dine gæsters sikkerhed på gården er vigtig. Mange elever oplever et landbrug for første gang, når de besøger dig, og er jo i sagens natur ikke vant til at færdes på en gård. Fortæl eleverne, hvor de må være/ikke være, og hvordan de skal færdes på gården. Se gerne din bedrift efter med ’sikkerhedsbriller’.

  SEGES har lavet en tjekliste til dig, der har børn på gården. Den er skrevet til landmænd, der har egne børn boende, men de gode råd gælder også, når børn er gæster på gården. Listen er ikke udtømmende for sikkerhedshensyn, men et godt udgangspunkt. Du finder listen her.

4) Hvilke grupper udløser beløb?

 • Skole, Landbrug & Fødevarer udbetaler et beløb på 500,- kr. plus moms for ét besøg af én skoleklasse. Beløbet dækker delvist de udgifter, landmanden har ifm. besøget.

  Beløbet udbetales kun til de landmænd, der er med i ordningen (dvs. findes her på siden, skole.lf.dk). Kun landmænd, der er medlem af Landbrug & Fødevarer via deres aktive medlemskab af en lokal landboforening eller familielandbrugsforening, kan være med i ordningen.

  Beløbet udbetales kun for besøg booket via skole.lf.dk.

 • Hvilke grupper udløser beløb? Og hvilke gør ikke?

  Skoler gør i de fleste tilfælde
  Beløbet udbetales for besøg af skoleklasser fra grundskolen (0.-10. klasse), fra studieforberedende ungdomsuddannelser (STX, HF, HHX og HTX) og fra lærerseminarier. Det må godt være forældre, der tager med klassen, fx på en tur i weekenden, så længe det er skolen, der har booket besøget.

  Erhvervsrettede ungdomsuddannelser udløser ikke beløb. De erhvervsrettede uddannelser, for hvem det er relevant at tage på gårdbesøg (fx kokke, andre køkken-uddannelser, uddannelser med dyr og landbrug), har gerne besøg på landbrug som en naturlig del af pensum. Skole, Landbrug & Fødevarers ordning er forbeholdt dem, der ellers ikke ville komme på gårdbesøg. Altså alle de andre.

  Fritidshjem / SFO gør i helt særlige tilfælde
  Med skolereformen er samarbejdet mellem lærere og pædagoger på skolefritidsordninger intensiveret, så beløb gives også for besøg af børnegrupper fra skolefritidsordninger (SFO). I disse tilfælde skal det være skolen, der booker besøget. Dette for at sikre, at der er en tilknytning til skolen. Det betyder også, at landmanden kan få et beløb for besøg af grupper af førskolebørn, der typisk starter på SFO i maj måned. De kan komme på gårdbesøg, hvis det er skolen, der booker besøget.

  Børnehaver gør ikke
  Skole, Landbrug & Fødevarer giver ikke et beløb til landmænd for besøg af børnehavebørn. Børnehaver er velkomne til at kontakte landmænd fundet på skole.lf.dks landkort og indgå aftale om besøg. Det skal ske uden om skole.lf.dk, og børnehaver må givet fald selv betale landmanden for besøget: 500,- kr. plus moms.

  Andre grupper gør ikke
  Spejdere, forskellige fritidstilbud, aftenskoler, voksenuddannelser og lignende er alle sammen velkomne til at kontakte en landmand og lave en aftale uden om skole.lf.dk. Disse grupper må i givet fald selv betale landmanden for besøget: 500,- kr. plus moms. Undtaget herfra er grupper af børn, der tager på gårdbesøg som led i en af Landbrug & Fødevarer-arrangeret Madskole.

  Store og små grupper?
  En gruppe kan være så lille, at det ikke rigtig tæller som en klasse. For almene skoleklasser skal der minimum være 8 børn af sted for at udgøre en klasse. For specialskoler med meget små klasser tæller minimum 5 børn som en klasse. Er der flere end 30 elever med på besøg, er gruppen så stor, at landmanden typisk må have hjælpe fra ansatte. Fra 31 elever og op regner vi med to klasser. Fra 61 elever og opad regnes med tre klasser. De voksne (lærere eller forældre, der er med på tur) tæller ikke med her.

Se tips og gode råd fra os til lærere, der skal på gårdbesøg her

Har du spørgsmål eller kommentarer hertil, er du velkommen til at kontakte os