×
Menu
Spor i landskabet

SPOR

Førskole, 0.-10. klasse, ungdomsudd.
Klik her for at komme til Spor i Landskabet

SPOR er vandrestier, der giver alle interesserede mulighed for at opleve sider af den danske natur, som ellers ikke er tilgængelig for offentligheden.

Projektet har til formål at forbedre befolkningens muligheder, for på vandreture, at opleve den danske natur på egen hånd. Sporene bliver lavet på baggrund af en frivillig aftale med lodsejerne, som etablerer vandrestier på deres jord. Et spor kan gå igennem marker, skove, enge og mange andre naturtyper. Ordet ”landskab” skal således forstås i bred forstand.

SPOR skal være med til at fremme dialogen mellem brugerne af sporet og jordejerne. De markerede spor er med til at give befolkningen nye oplevelser af naturen, øge kendskabet til denne samt skabe interesse og forståelse for de mange anvendelsesmuligheder landskabet rummer.

Hvordan kan du bruge 'SPOR' i din undervisning? 

SPOR giver dig og din klasse adgang til en lang række uformelle læringsmiljøer i hele Danmark. Brug sporene i idræt, biologi, geografi, natur/teknologi eller dansk. På SPORs hjemmeside kan du se, hvilke Spor, der er i dit nærområde. Du kan også se SPOR med særlige temaer fx økologi, kulturhistorie, skovbrug eller botanik.

Hvem er organisationerne bag SPOR?

SPOR er et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer, Landdistrikternes Fællesråd samt Naturstyrelsen.

 

Andre relevante materialer


0.-10. klasse, ungdomsudd.

Virksomhedsbesøg