×
Menu
Smør og anvendelse af mælkefedt - forside

Smør og anvendelse af mælkefedt

1.-8. klasse

Hvordan laver man smør? Hvor meget fedt er der i smør? Hvordan laver man is? Og hvad er emulsion? Det og meget mere kan dine elever få svar på i Smør og anvendelse af mælkefedt. Materialet giver inspiration til at arbejde med forskellige mælkeprodukter som råvare med fokus på indholdet af mælkefedt. Det indeholder arbejdsark med opgaver om fremstilling af forskellige produkter og eksperimenter om fx påvisning af fedt, emulsion, forbrænding og fordøjelse.

Didaktik

Undervisningsmaterialet lægger op til eksperimentelt og undersøgende arbejde med et konstruktivistisk læringssyn. Opgaverne veksler mellem fremstilling af produkter, der kan spises, eksperimenter og undersøgelser, der indbyder til iagttagelser og refleksion. Materialet kan inddrages i et tværfagligt arbejde med praktiske aktiviteter i fokus. Forsøgene er beskrevet, så eleverne kan arbejde selvstændigt i mindre grupper

Fælles Mål

Undervisningsmaterialet er særlig relevant i forhold til Fælles Mål for natur/teknologi, biologi, fysik/kemi og madkundskab. I kan fx inddrage materialet i arbejdet med disse Fælles Mål:

 • Natur/teknologi (efter 2. klassetrin)
  • Undersøgelser i naturfag
   • Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr
   • Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder
  • Perspektivering i naturfag
   • Eleven kan relatere viden fra natur/teknologi til sig selv og det nære område
   • Eleven har viden om natur og teknologi i det nære
  • Teknologi og ressourcer
   • Eleven kan fortælle om ressourcer fra hverdagen
   • Eleven har viden om ressourcer fra hverdagen
  • Ordkendskab
   • Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende enkle fagord og begreber
   • Eleven har viden om enkle fagord og begreber

    

 • Natur/teknologi (efter 4. klassetrin)
  • Undersøgelser i naturfag
   • Eleven kan opstille forventninger, der kan testes i undersøgelser
   • Eleven har viden om enkle undersøgelsers muligheder og begrænsninger
  • Teknologi og ressourcer
   • Eleven kan identificere stoffer og materialer i produkter fra hverdagen
   • Eleven har viden om materialer og stoffer i produkter
   • Eleven kan beskrive en proces fra ressource til færdigt produkt og fra produkt til ressource
   • Eleven har viden om enkle produktionskæder

    

 • Natur/teknologi (efter 6. klassetrin)
  • Undersøgelser i naturfag
   • Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser
   • Eleven har viden om variable i en undersøgelse
  • Teknologi og ressourcer
   • Eleven kan identificere stoffer og materialer i produkter
   • Eleven har viden om stoffers og materialers egenskaber og kredsløb

    

 • Madkundskab (efter 4./5./6./7. klassetrin)
  • Sundhedsbevidsthed
   • Eleven kan omsætte viden om sund mad i madlavning
   • Eleven har viden om sund mad og madlavning 
  • Bæredygtighed og miljø
   • Eleven kan analysere fødevaregruppers vej fra jord til bord og til jord igen
   • Eleven har viden om fødevaregruppers bæredygtighed
  • Madlavningens fysik og kemi
   • Eleven kan lave mad under hensyntagen til fysisk-kemiske processer
   • Eleven har viden om madlavnings grundlæggende fysik og kemi

    

 • Biologi (efter 9. klassetrin)
  • Undersøgelser i naturfag
   • Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold
   • Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger
  • Celler, mikrobiologi og bioteknologi
   • Eleven kan undersøge celler og mikroorganismer
   • Eleven har viden om celler og mikroorganismers opbygning
   • Eleven kan undersøge celler og mikroorganismer ud fra biologisk materiale
   • Eleven har viden om celler og mikroorganismers vækst og vækstbetingelser
   • Eleven kan beskrive erhvervsmæssig anvendelse af bioteknologi
   • Eleven har viden om anvendelse af bioteknologier i erhverv

   

 • Fysik/kemi (efter 9. klassetrin)
  • Undersøgelser i naturfag
   • Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold
   • Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger
  • Stof og kredsløb
   • Eleven kan undersøge enkle reaktioner mellem stoffer
   • Eleven har viden om kemiske reaktioner og stofbevarelse
  • Produktion og teknologi
   • Eleven kan undersøge fødevareproduktion
   • Eleven har viden om næringsstoffer og tilsætningsstoffer i fødevarer
  • Perspektivering i naturfag
   • Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden
   • Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold

Materiale

Bog

Andre relevante materialer


4.-6. klasse

Koen og mælken

0.-9. klasse

Lær med mælk

0.-10. klasse, ungdomsudd.

Virksomhedsbesøg

1.-6. klasse

Ost