×
Menu
Ost - forside

Ost

1.-6. klasse

Ost giver inspiration til at arbejde med mælk som råvare. Det indeholder arbejdsark med opgaver om fremstilling af forskellige typer ost og en række forsøg med enzymer.

Hvordan kan du bruge 'Ost' i din undervisning?

Undervisningsmaterialet lægger op til eksperimentelt og undersøgende arbejde med et konstruktivistisk læringssyn. Opgaverne veksler mellem fremstilling af produkter, der kan spises, eksperimenter og undersøgelser der indbyder til iagttagelser og refleksion.

Materialet kan også inddrages i et tværfagligt arbejde med praktiske aktiviteter i fokus. Forsøgene er beskrevet, så eleverne kan arbejde selvstændigt i mindre grupper.

Fælles Mål

Undervisningsmaterialet er særlig relevant i forhold til Fælles Mål for natur/teknologi og madkundskab. I kan fx inddrage materialet i arbejdet med disse Fælles Mål:

 • Natur/teknologi (efter 2. klassetrin)
  • Undersøgelser i naturfag
   • Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr
   • Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder
  • Teknologi og ressourcer
   • Eleven kan fortælle om ressourcer fra hverdagen
   • Eleven har viden om ressourcer fra hverdagen
  • Ordkendskab
   • Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende enkle fagord og begreber
   • Eleven har viden om enkle fagord og begreber

   

 • Natur/teknologi (efter 4. klassetrin)
  • Undersøgelser i naturfag
   • Eleven kan opstille forventninger, der kan testes i undersøgelser
   • Eleven har viden om enkle undersøgelsers muligheder og begrænsninger
  • Teknologi og ressourcer
   • Eleven kan identificere stoffer og materialer i produkter fra hverdagen
   • Eleven har viden om materialer og stoffer i produkter
   • Eleven kan beskrive en proces fra ressource til færdigt produkt og fra produkt til ressource
   • Eleven har viden om enkle produktionskæder
  • Ordkendskab
   • Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende centrale fagord og begreber
   • Eleven har viden om fagord og begreber

    

 • Natur/teknologi (efter 6. klassetrin)
  • Undersøgelser i naturfag
   • Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser
   • Eleven har viden om variable i en undersøgelse
  • Teknologi og ressourcer
   • Eleven kan designe modeller af et produkt eller en produktion
   • Eleven har viden om modeller til at beskrive teknologi
  • Ordkendskab
   • Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig med brug af naturfaglige og teknologiske fagord og begreber
   • Eleven har viden om naturfaglige og teknologiske fagord og begreber

 • Madkundskab (efter 4./5./6./7. klassetrin)
  • Bæredygtighed og miljø
   • Eleven kan analysere fødevaregruppers vej fra jord til bord og til jord igen
   • Eleven har viden om fødevaregruppers bæredygtighed
  • Grundmetoder og madteknik
   • Eleven kan lave mad ud fra enkle grundmetoder og teknikker
   • Eleven har viden om grundmetoder og teknikker i madlavning
  • Madlavningens fysik og kemi
   • Eleven kan lave mad under hensyntagen til fysisk-kemiske processer
   • Eleven har viden om madlavnings grundlæggende fysik og kemi

Materiale

Bog

 

Andre relevante materialer