×
Menu
Økologi for gymnasiet - forside

Økologi for gymnasiet

Ungdomsuddannelser
Klik her for at komme til økologiforgymnasiet

Økologi for gymnasiet er et temabaseret undervisningsmateriale. Her kan eleverne få svar på spørgsmål som: Hvad er økologi? Hvordan påvirker økologisk fødevareproduktion klimaet? Hvor stor er den økologiske markedsandel?

Formålet er at give en samlet introduktion til den økologiske landbrugsproduktion, reglerne bag og hvordan den økologiske dyrkningspraksis påvirker jorden, næringsstofkredsløbene og biodiversitet.

Materialet ser også på økologisk produktion i relation til de større tværgående naturgeografiske dagsordner som klima, bæredygtig udvikling, ressourceforbrug samt global fødevareforsyning. Derudover behandles det økologiske forbrug og marked relateret til undervisningen i samfundsfag.

Hvordan kan du bruge 'Økologi for gymnasiet' i din undervisning?

Materialet er målrettet gymnasieelever og tænkt som supplerende stof til undervisningen i fagene biologi, naturgeografi og samfundsfag.

For hvert fag findes 3-4 aktuelle temaer fx økologi og en frugtbar jord, økologi og klima samt den økologiske forbruger. Hvert tema behandles i et kapitel, som introducerer økologien og belyser den økologiske produktions betydning og påvirkning af det givne tema.

Faglige mål

Læremidlet er særligt relevant i forhold til Faglige mål for biologi, naturgeografi og samfundsfag. Det kan være med til at underbygge elevernes faglige viden og dermed bidrage til elevernes aktive vurdering og perspektivering af samfundsmæssige og miljømæssige problemstillinger.

Materialer

Hjemmeside

Andre relevante materialer