×
Menu
Mælk og syrnede mælkeprodukter - forside

Mælk og syrnede mælkeprodukter

1.-6. klasse

Mælk og syrnede mælkeprodukter indeholder en række eksempler på mælkeprodukter, som eleverne selv kan fremstille. Der er også oplæg til forskellige forsøg om pH-måling mm. I bogen finder du vejledninger til 22 aktiviteter, som er opdelt i afsnit med stigende sværhedsgrad.

Hvordan kan du bruge 'Mælk og syrnede mælkeprodukter' i din undervisning? 
Undervisningsmaterialet lægger op til eksperimentelt og undersøgende arbejde med et konstruktivistisk læringssyn. Opgaverne veksler mellem fremstilling af produkter, der kan spises, og eksperimenter og undersøgelser, der indbyder til iagttagelser og refleksion. Materialet kan også anvendes til tværfagligt arbejde med praktiske aktiviteter i fokus. Forsøgene er beskrevet, så eleverne kan arbejde selvstændigt i mindre grupper.

Fælles Mål
Undervisningsmaterialet er særlig relevant for Fælles Mål for fagene natur/teknologi, biologi og madkundskab.

Materiale
Bog

Andre relevante materialer