×
Menu
Mælk og syrnede mælkeprodukter - forside

Mælk og syrnede mælkeprodukter

1.-6. klasse

Mælk og syrnede mælkeprodukter indeholder en række eksempler på mælkeprodukter, som eleverne selv kan fremstille. Der er også oplæg til forskellige forsøg om pH-måling mm. I bogen finder du vejledninger til 22 aktiviteter, som er opdelt i afsnit med stigende sværhedsgrad.

Didaktik

Undervisningsmaterialet lægger op til eksperimentelt og undersøgende arbejde med et konstruktivistisk læringssyn. Opgaverne veksler mellem fremstilling af produkter, der kan spises, og eksperimenter og undersøgelser, der indbyder til iagttagelser og refleksion.

Materialet kan også anvendes til tværfagligt arbejde med praktiske aktiviteter i fokus. Forsøgene er beskrevet, så eleverne kan arbejde selvstændigt i mindre grupper.

Fælles Mål

Undervisningsmaterialet er særlig relevant for Fælles Mål for fagene natur/teknologi og madkundskab. I kan bl.a. arbejde med disse Fælles Mål:

 • Natur/teknologi (efter 2. klassetrin)
  • Undersøgelser i naturfag
   • Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr
   • Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder
  • Teknologi og ressourcer
   • Eleven kan fortælle om ressourcer fra hverdagen
   • Eleven har viden om ressourcer fra hverdagen

    

 • Natur/teknologi (efter 4. klassetrin)
  • Undersøgelser i naturfag
   • Eleven kan opstille forventninger, der kan testes i undersøgelser
   • Eleven har viden om enkle undersøgelsers muligheder og begrænsninger
  • Teknologi og ressourcer
   • Eleven kan identificere stoffer og materialer i produkter fra hverdagen
   • Eleven har viden om materialer og stoffer i produkter
   • Eleven kan beskrive en proces fra ressource til færdigt produkt og fra produkt til ressource
   • Eleven har viden om enkle produktionskæder

   

 • Natur/teknologi (efter 6. klassetrin)
  • Undersøgelser i naturfag
   • Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser
   • Eleven har viden om variable i en undersøgelse
  • Teknologi og ressourcer
   • Eleven kan identificere stoffer og materialer i produkter
   • Eleven har viden om stoffers og materialers egenskaber og kredsløb

    

 • Madkundskab (efter 4./5./6./7. klassetrin)
  • Madlavningens fysik og kemi
   • Eleven kan lave mad under hensyntagen til fysisk-kemiske processer
   • Eleven har viden om madlavnings grundlæggende fysik og kemi

Materiale

Bog

 

Andre relevante materialer