×
Menu
Fra tis til øl - forside

Fra tis til øl - beer cycling

8.-9. klasse

Hvad er bæredygtighed? Hvorfor spreder landmanden gylle? Hvordan optager planter næringsstoffer? Det er nogle af de spørgsmål, som dine elever kan finde svar på i Fra tis til øl - beer cycling. Materialet er et kort undervisningsforløb, som tager udgangspunkt i opsamlingen af urin på Roskilde Festivalen i 2015. Her kunne 100.000 gæster donere deres urin til produktion af øl i 2017.

Hvordan kan du bruge 'Fra tis til øl - beer cycling' i din undervisning? 

Undervisningsmaterialet henvender sig til 8. og 9. klassetrin. Det er mest brugbart i faget biologi, men kan også inddrages i geografi og i mindre omfang i samfundsfag. Materialets omfang passer til en dobbeltlektion.

Det kan anvendes som eksempel på stoffers kredsløb i økosystemer og mere generelt om konkrete, biologiske kredsløb i forbindelse med dyrkning af planter i dansk landbrug.

Materialet indeholder en række elevaktiviteter, hvor eleverne især skal diskutere holdninger og mulige innovative løsninger. Aktiviteterne kan bruges direkte eller anvendes som inspiration for dig som underviser.

Fælles Mål

Undervisningsmaterialet er særligt relevant i forhold til Fælles Mål for biologi, geografi og samfundsfag. Det kan også tages op som et fællesfagligt fokusområde mellem flere fag eller i emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. I kan fx arbejde med disse Fælles Mål:

 • Biologi (efter 9. klassetrin)
  • Økosystemer
   • Eleven kan med modeller forklare stoffers kredsløb i økosystemer
   • Eleven har viden om stoffer i biologiske kredsløb
  • Anvendelse af naturgrundlaget
   • Eleven kan diskutere løsnings- og handlingsmuligheder ved bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget lokalt og globalt
   • Eleven har viden om naturforvaltning

    

 • Geografi (efter 9. klassetrin)
  • Naturgrundlag og levevilkår
   • Eleven kan med modeller vurdere betydningen for bæredygtig udvikling af ændringer i levevilkår og naturudnyttelse
   • Eleven har viden om begrebet bæredygtighed
   • Eleven kan vurdere interessemodsætninger og løsningsmuligheder ved udnyttelse af naturgrundlaget
   • Eleven har viden om interesser og natursyn knyttet til naturudnyttelse og miljøbeskyttelse

    

 • Samfundsfag (efter 9. klassetrin)
  • Økonomisk vækst og bæredygtighed 
   • Eleven kan redegøre for problemstillinger og muligheder vedrørende bæredygtighed og økonomisk vækst
   • Eleven har viden om bæredygtig udvikling og økonomisk vækst
   • Eleven kan redegøre for sammenhænge mellem innovation og økonomisk vækst
   • Eleven har viden om økonomisk konjunkturudvikling og innovation

    

 • Fællesfaglig fokusområde
  • Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget
  • Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer
  • Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår

   

 • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (efter 9. klassetrin)
  • Livsstil og levevilkår
   • Eleven kan vurdere sundhedsfaktorer i relation til eget liv
   • Eleven har viden om sundhedsfaktorer, som er særligt relevante for unge

Materialer

Hæfte og lærervejledning.

Andre relevante materialer


0.-10. klasse, ungdomsudd.

Virksomhedsbesøg