×
Menu
Forundringskasse

Forundringskasse

0.-6. klasse

Hvad siger en ko? Hvor sidder flæskestegen på grisen? Hvordan laver man smør? Det og meget mere er nogle af de spørgsmål, som dine elever kan få svar på i arbejdet med Forundringskassen. Kassen indeholder konkrete genstande, der findes på en gård. I kassen findes en oversigt med både billeder og forklaring til hver enkelt ting.

Hvordan kan du bruge 'Forundringskassen' i din undervisning?

Kassen er målrettet undervisningen i natur/teknologi på mellemtrinet, men kan også benyttes i indskolingen. Forundringskassen kan bruges i klassen som forberedelse til gårdbesøg. Undervisningsmaterialet kan også anvendes som en del af et flerfagligt forløb om landbrug eller vejen fra jord til bord.

Fælles Mål

Undervisningsmaterialet er særlig relevant i forhold til Fælles Mål for faget natur/teknologi. I kan fx benytte det i arbejdet med disse Fælles Mål:

 • Natur/teknologi (efter 2. klassetrin)
  • Perspektivering i naturfag
   • Eleven kan relatere viden fra natur/teknologi til sig selv og det nære område
   • Eleven har viden om natur og teknologi i det nære
  • Teknologi og ressourcer
   • Eleven kan fortælle om ressourcer fra hverdagen
   • Eleven har viden om ressourcer fra hverdagen
  • Ordkendskab
   • Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende enkle fagord og begreber
   • Eleven har viden om enkle fagord og begreber

    

 • Natur/teknologi (efter 4. klassetrin)
  • Teknologi og ressourcer
   • Eleven kan beskrive en proces fra ressource til færdigt produkt og fra produkt til ressource
   • Eleven har viden om enkle produktionskæder
  • Ordkendskab
   • Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende centrale fagord og begreber
   • Eleven har viden om fagord og begreber

    

 • Natur/teknologi (efter 6. klassetrin)
  • Mennesket
   • Eleven kan opstille modeller om fordøjelsessystemet
   • Eleven har viden om fordøjelse
  • Teknologi og ressourcer
   • Eleven kan beskrive interessemodsætninger ved produktionsforhold
   • Eleven har viden om produktioners afhængighed og påvirkning af naturgrundlaget

Materiale

Lærervejledning

Ko-kassens indhold:

Mappe med inspiration, Sådan skæres oksekød (planche), billede af ko (planche), billede af malkerobot (planche), Kærnemælksost (planche), Fedt i mælk (planche), Fremstilling af smør i meljævner (planche), Vejledning til øremærkning (planche), Koen og mælken (bog), Lyde fra køer (cd), malkeklud, engangshandsker, pose med øretang, gule øremærker, gummi-gulv, pattegummi med sugekop - del af malkemaskine, ko-skind, vommagnet, insemineringskateder, glas med ensilage, glas med kraftfoder, glas med sand, traktor i æske og gyllespreder i æske.

Grise-kassens indhold:

Mappe med inspiration, Få det bedste ud af svinekødet (planche), Griseliv og svinekød (bog), sort måtte, lyde fra grise (cd), æske med øremærketang og 2 øremærker samt lamineret vejledning, overtræksdragt, glasmappe med orange handske, æske med tørret svineøre, glas med flæskesvær i forseglet glas, glas med vingummibamser i forseglet glas, glas med foder i forseglet glas, blå mærkespray, ornespray, pensel af svinehår, insemineringskateder, Siko traktor i æske, gyllespreder i æske (2 dele), legetøj til grise (rød tragt med kæde).

Hvordan bestiller jeg kassen?

Forundringskassen bookes til gratis udlån hos Center for Undervisningsmidler (CFU).

 

Andre relevante materialer