×
Menu
Fokus på dyrevelfærd

Fokus på dyrevelfærd

7.-9. klasse

Hvad er dyrevelfærd? Hvordan foregår slagtning af dyr? Hvilke dyrevelfærdsmærker har vi i Danmark? Det er nogle af de spørgsmål, som dine elever får svar på i Fokus på dyrevelfærd. Bogen handler om dyrevelfærd hos danske produktionsdyr. Den kommer omkring dyrevelfærd hos kyllinger, høns, grise, køer, mink og fisk og åbner en debat om, hvordan vi bedst kan opfylde dyrenes behov.

Som forbrugere stilles vi ofte over for nogle valg, når vi går på indkøb efter mad. Hvilke fødevarer vælger vi og hvorfor? Tænker vi over, hvordan de dyr, vi spiser, har haft det? Spørgsmålene er mange, og der er delte meninger om, hvordan produktionsdyrene kan få et så godt liv som muligt.

Hvordan kan du bruge 'Fokus på dyrevelfærd' i din undervisning?

Undervisningsmaterialet henvender sig til 7.-9. klassetrin i naturfagene. Hæftet kan bruges til klasseundervisning, faglig læsning eller i flerfaglige forløb om dyr, landbrug og dyrevelfærd. Brug det gerne i forbindelse med gårdbesøg.

Fælles Mål

Undervisningsmaterialet er særligt relevant i forhold til Fælles for biologi, geografi og fysik/kemi. I kan fx arbejde med et eller flere af disse Fælles Mål:

 • Biologi (efter 9. klassetrin)
  • Evolution
   • Eleven kan forklare organismers tilpasning som reaktion på miljøforandringer
   • Eleven har viden om miljøforandringers påvirkning af organismers fænotyper og genotyper
  • Perspektivering i naturfag
   • Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden
   • Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold
   • Eleven kan forklare, hvordan naturvidenskabelig viden diskuteres og udvikles
   • Eleven har viden om processer i udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
  • Anvendelse af naturgrundlaget
   • Eleven kan sammenligne konventionelle og økologiske produktionsformer
   • Eleven har viden om dyrkningsformers afhængighed af og indflydelse på naturgrundlaget
  • Argumentation
   • Eleven kan vurdere gyldigheden af egne og andres naturfaglige argumentation
   • Eleven har viden om kvalitetskriterier for forskellige typer af argumenter i naturfaglig sammenhæng
  • Ordkendskab
   • Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber
   • Eleven har viden om ord og begreber i naturfag
 • Geografi (efter 9. klassetrin)
  • Naturgrundlag og levevilkår
   • Eleven kan undersøge naturgrundlagets betydning for produktionsforhold
   • Eleven har viden om sammenhæng mellem naturgrundlag og produktion
   • Eleven kan forklare aktuelle konsekvenser af naturgrundlagets udnyttelse
   • Eleven har viden om samfundsmæssige og miljømæssige konsekvenser af udnyttelse af naturgrundlaget

    

 • Fysik/kemi (efter 9. klassetrin)
  • Partikler, bølger og stråling
   • Eleven kan undersøge lyd, lys og farver
   • Eleven har viden om bølgetyper, lyd og lysfænomener
  • Produktion og teknologi
   • Eleven kan beskrive sammenhænge mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling
   • Eleven har viden om centrale teknologiske gennembrud

    

 • Fælles for alle tre naturfag
  • Argumentation
   • Eleven kan vurdere gyldigheden af egne og andres naturfaglige argumentation
   • Eleven har viden om kvalitetskriterier for forskellige typer af argumenter i naturfaglig sammenhæng
  • Ordkendskab
   • Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber
   • Eleven har viden om ord og begreber i naturfag

Materialer

Hæfte, lærervejledning og undervisningsfilm.

Find links m.m. til materialet her.

Materialet om dyrevelfærd er udarbejdet i samarbejde mellem Aarhus Universitet, Den Danske Dyrelægeforening, Det Dyreetiske Råd, Dyrenes Beskyttelse, Københavns Universitet, Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsorganisation (DOSO) og Landbrug & Fødevarer.

Sådan får du gratis klassesæt til forberedelse

Du kan bestille gratis klassesæt af Fokus på dyrevelfærd, hvis du og din 7., 8. eller 9. klasse besøger en af vores landmænd. Bestil bøgerne, når du booker besøget. Find en landmand her.

Undervisningsfilm: Koen tygger drøv


Koen malkes af en robot


Koens seng


En børste til koens pels


Grisestalden har flere områder


Grise er sociale dyr


Grise elsker at rode


Soen bygger en rede


Pattegrise har brug for varme


Når grise lever i hytter på marken


Grise kan lide mudder


Når pattegrise fødes i en hytte på marken


Redekasser til høns


Det er vigtigt for høns at sidde højt


Høns har behov for at bade i støv

Andre relevante materialer