×
Menu

Søndervang, Lemvig


Velkommen til Søndervang

Her bor Ole og Ane-Mette Sandgrav med deres tre børn, Lene, Kasper og Maria. Familien overtog gården efter Oles forældre i 1999 og har siden bygget nye stalde med plads til 720 søer. Ole og Ane-Mette står sammen med tre ansatte for den daglige drift af svineproduktionen.

Landmanden fortæller

"Jeg nyder at kunne koncentrere sig om arbejdet i stalden. Arbejdet med dyrene har altid haft min største interesse, men jeg finder også avlsarbejdet yderst interessant. Det er en spændende udfordring at finde de bedste grise, der gerne skulle ende med at blive gode søer. Hver so får i gennemsnit 30,5 grise om året. Det er et ganske pænt gennemsnit for nu at udtrykke det på vestjysk."

Dyrene og markerne

Ole og Ane-Mette producerer Englandsgrise, hvor der stilles ekstra krav til dyrevelfærden. Det betyder blandt andet, at søerne primært er løsgående. Årsproduktionen ligger på omkring 24.500 grise, hvor 17.000 sælges som slagtesvin. Resten feder Ole selv op i lejede stalde.

Der hører 150 hektar jord til gården. Det svarer til cirka 300 fodboldbaner. Jorden er lejet ud til en planteavler, som Ole køber det dyrkede korn af.

Læs mere om Søndervang her.


Sådan booker du

UDFYLD AFTALE Ring først til Ole Sandgrav på 97863637 / 40313638 og lav en aftale.


Leverer til
Her producerer vi
- søer
- smågrise
- slagtegrise

Kontaktperson
Ole Sandgrav
Gudumlundvej 16
Gudum
7620 Lemvig

Nærmeste off. transport
Rejseplan