×
Menu

Kildegaard, Lemvig


Velkommen til Kildegaard

På gården driver Per Agergaard en mælkeproduktion. Han bor på gården sammen med sin kone Gurli. Per får hjælp til det daglige arbejde på gården af sin far Frede. Gurli er udearbejdende.

Dyrene og markerne

Per har 110 sortbrogede malkekøer. De går i en løsdriftsstald. Køerne bliver malket to gange dagligt i malkestalden, hvor køerne selv går ind i hold på to gange syv. De bliver malket i en slidebens-malkestald mellem kl.5.30 og 8.00 og igen kl. 16.00-18.15. Køerne producerer cirka 1 million liter mælk om året. Mælken bliver hentet af tankbilen fra Arla hver anden dag.

Per råder over 110 hektar jord. Det er næsten det samme som 220 fodboldbaner. På markerne dyrker han græs, majs, byg og hvede.


Sådan booker du

UDFYLD AFTALE Ring først til Per Agergaard på 61392579 og lav en aftale.


Medlem af
Leverer til
Her producerer vi
- mælk

Kontaktperson
Per Agergaard
Moeskjærvej 7
Nr. Lem
7620 Lemvig

Læs mere om Kildegaarden her


Nærmeste off. transport
Rejseplan