×
Menu

Møllergården I/S, Kirke Hyllinge


Der bor en landmand inde i os alle sammen...

Sådan lyder det fra Henning Nielsen, og derfor viser han gerne rundt på sin økologiske ejendom lidt uden for Kirke Hyllinge. Hennings holdning er måske farvet af, at han i bogstaveligste forstand er født ind i erhvervet. I 1960 kom han nemlig til verden i stuehuset på Møllergården som femte generation.

I dag bor Henning på Møllergården sammen med sin hustru Charlotte, der arbejder som sygehjælper på det lokale plejehjem. Sammen har de sørget for, at også sjette generation er på bedding. I hvert fald har to ud af tre børn valgt at fortsætte i Hennings fodspor. De to yngste børn Andreas og Ditte har taget en landbrugsuddannelse, mens storesøster Rikke har valgt at gå en anden vej og er blevet revisor. Andreas er medejer af bedriften.

En lille gård med røde køer

Møllergården er en gård med røde køer. På gården er der 200 køer af racen Rød Dansk Malkeko, som Andreas og Henning sørger for bliver malket flere gange om dagen.  

Andreas dyrker selv alt foderet til dyrene på de i alt 190 hektar land, de henholdsvis ejer og lejer sig til. Da Henning købte gården af sin far, blev han kort tid efter inspireret til at lægge om til økologi. Dels på grund af historier i medierne om for høj udledning af kvælstof, og dels fordi Arla efterspurgte leverandører af økologisk mælk.

På det tidspunkt var økologi ikke så almindeligt, men Henning fik god støtte af sin far, der med sin lange baggrund i erhvervet kunne give tips videre til sin søn fra dengang, før sprøjtemidler og kunstgødning vandt indpas i landbruget.

På besøg på Møllergården

Glæden ved at have folk på besøg og vise rundt på gården er en også en tradition, Henning har videreført fra sin barndom. Er man heldig, kan det ske, at Henning giver en tur i tipvogn over til en stor stendysse, der ligger på grunden.

Men helt sikkert er det, at han fortæller om, hvordan hans forfædre var nogle af de allerførste til at involvere sig i andelsbevægelsen og skabe en af de grundsten, samfundet bygger på i dag. For Henning vil nemlig gerne, at hans besøgende både forstår landbrugets historie og nutidens landbrug, så de bedre kan komme i kontakt med deres egen indre landmand.


Sådan booker du

UDFYLD AFTALE Ring først til Andreas & Henning Nielsen på 23934356 og lav en aftale.


Medlem af
Leverer til
Her producerer vi
- mælk

Kontaktperson
Andreas & Henning Nielsen
Sæbyvej 28
4070 Kirke Hyllinge

Nærmeste off. transport

Ca. 1 km

Rejseplan