×
Menu

Bredagergård, Skibby


Kvierne slår græs

Bredagergård ligger midt på halvøen Hornsherred, der strækker sig ud i vandet mellem Roskilde Fjord og Isefjord. Gården ligger højt i landskabet, og fra kostalden kan man se langt ud over markerne, der er formet af smeltevandet fra sidste istid. Men allerbedst er udsigten fra toppen af den 4000 år gamle gravhøj, der ligger på ejendommens højeste punkt. Herfra kan man uden kikkert se Roskilde Domkirke knap 20 kilometer væk.

Landmand Jens Winther bor på Bredagergård sammen med sin kone, Charlotte, og deres to børn, Maxine og Silas. Jens kender området som sin egen bukselomme, for han er født og opvokset på gården. Lige fra han var barn, har han vidst, at han ville være landmand:

”Jeg har altid godt kunne lide at være ude ved køerne. Når man kan se på deres rolige blikke og kropssprog, at de har det godt - jamen det gør mig bare glad”, forklarer Jens. Så Jens tog landmandsuddannelsen og gik i partnerskab med sine forældre. I 2005 overtog han gården og blev tredje generation på Bredagergård.

Moderne stald

Jens har 147 sortbrogede malkekøer og cirka lige så mange kvier, der ikke giver mælk endnu. Malkekøerne leverer mælk til Arla. Han dyrker selv dyrenes foder - især majs, korn og græs - så der er nok at se til. Alligevel har han kun en enkelt medarbejder, for kostalden er indrettet med det nyeste inden for moderne stald-teknik.

Fx foregår malkningen automatisk. Når køerne gerne vil malkes, går de selv hen til en af staldens to malkerobotter. Her får de serveret en lille snack, de kan gumle på, mens yveret bliver vasket af, og malkningen går i gang.

Staldens vægge er lavet af store gardiner, der hejses op, så køerne får mest mulig luft og lys. Men hvis det blæser eller er for koldt, kører gardinerne ned igen. Køerne har også madrasser, hvor de kan ligge og tygge drøv, og tre gange om dagen serverer Jens frisk foder.

Kvier med færgen

Kvierne har en helt speciel opgave i sommerhalvåret. De er nemlig lånt ud som græsslåmaskiner på Eskildsø, der ligger i Roskilde fjord. Jens synes, det er en smart ordning. For øen bliver afgræsset, og hans kvier kommer store og stærke hjem efter en sommer med masser af foder.

Det er en fast tradition, og Jens synes ikke, det er rigtigt forår, før han har sejlet kvierne til Eskildsø.

Mange forskellige gæster

Jens og Charlotte har haft mange forskellige gæster gennem årene. Lige fra den russiske landbrugsminister til danske skoleklasser, så de er i god træning til at vise rundt. Jens eller Charlotte går en tur rundt på gården og fortæller om det, man kan se.  Fx om hvad kalvene spiser, eller hvor mange liter mælk en ko giver.

Hvis man har madpakke med, kan man spise den i haven eller i halmladen, alt efter hvordan vejret er.


Sådan booker du

UDFYLD AFTALE Ring først til Charlotte Winther på 20931156 og lav en aftale.


Medlem af
Leverer til
Her producerer vi
- mælk

Kontaktperson
Charlotte Winther
Bredagervej 13
4050 Skibby


Nærmeste off. transport

Ca. 1,8 km

Rejseplan