×
Menu

I dette skoleår har foreløbig skoleelever besøgt en landmand

Find en landmand og book gratis gårdbesøg. Nu også online møder/rundvisninger.

Covid19-info - opdateret 06/11: Besøgsgårde i Nordjylland er midlertidigt sat stand by. For resten af landet gælder Sundhedsstyrelsen vejledning fortsat. De skriver: ’Der kan godt afholdes aktiviteter, som har et fagligt formål inden for almindelig skoletid fx besøg på museer, gåtur i skoven mv., hvis de generelle anbefalinger om at undgå smitte kan overholdes. Det betyder at der skal være fokus på, at dem der deltager ikke er syge, der holdes afstand og der opretholdes god hygiejne.’ L&F opfatter skoleklassers ekskursioner til landbrug som sammenlignelige med de nævnte aktiviteter og tilbyder derfor fortsat gårdbesøg med de forudsætninger SST nævner. Aflysninger kan forekomme lokalt. Landmænd der ønsker at aflyse/udskyde en klasses besøg mhp. at undgå smitte (uanset årsag), får naturligvis praktisk hjælp og fuld opbakning hertil fra L&F. Gårde med mink er taget af landkortet. Husk at vi også tilbyder online gårdbesøg/digitale møder mellem klasser og landmænd.

Gårde
Køer
Grise
Mink
Andet

Virksomheder
Mejeri
Slagteri
Andet

Hvor kan du besøge en gård?

Det kan du over hele landet! Og nu også digitalt hjemme i klassen.

Knap 350 landmænd åbner deres stald for skoleklasser, viser rundt og fortæller om arbejdet, dyrene og livet på landet. Besøg en landmand og få svar på jeres spørgsmål om køer, grise, økologi, dyrevelfærd og meget mere.

Find en landmand på kortet og book et besøg.

Ønsker du, at din klasse skal møde en landmand online, så sæt hak ved 'Online møder/rundvisning' - så finder du alle de værter, der gerne stiller op til et online møde med klassen (Teams, Google Meet, Zoom eller lignende) og/eller som viser rundt i stald og marker med Facetime, Facebook Live eller lignende. Du og landmanden finder sammen den digitale løsning, der passer jer bedst.