×
Menu

Vejledning til lærere

Hvordan aftaler du et online gårdbesøg?

 • Du finder alle værter på Danmarkskortet på forsiden af skole.lf.dk.
  - Sæt hak ved 'Online møder/rundvisning'.
  - Sorter evt. også på produktionsform og/eller på økologi for at finde den mest egnede vært til det emne I nu arbejder med.
  - Klik på kortet og på ’Se mere’ og læs evt. om bedriften.
  - Ring til landmanden - lav aftale. (Telefonnummer øverst til højre)
 • Når du og landmanden har talt sammen registrerer du jeres aftale i skemaet på websiden
 • Når du booker får du mulighed for at bestille gratis klassesæt af relevante bøger
 • Tryk send
 • Du, landmanden og Landbrug & Fødevarers skoletjeneste modtager hver en mail med info om booking.
 • Evt. bestilte bøger bliver sendt til jer med bilen fra CFU inden besøget. 

Hvordan forbereder du bedst online gårdbesøg?

Skolerne bruger forskellige platforme til online undervisning. Derfor er det dig som lærer, der vælger den digitale platform jeres møde med landmanden skal foregå på (Zoom, Teams, Facebook, Google Meet, X eller Y) og dig der inviterer. Nogle landmænd har en del erfaring med onlinemøder og har derfor præferencer – men som regel forventer de, at du som lærer er ansvarlig for de digitale rammer.

 • Opret et online møde og send invitation til landmanden.
 • Aftal hvornår I tester teknik og forbindelse.
 • Gennemfør test inden det aftalte møde. 
 • Landmanden ved hvilke materialer I har modtaget og vil forvente, at I har brugt dem og at eleverne har forberedt sig.
 • Brug evt. også de små film der ligger på skole.lf.dk i jeres forberedelse

Når I er i gang og både landmand og elever er på...  

Den bedste dialog mellem landmand og elever opstår i reglen hvis læreren har en aktiv rolle som mødeleder/moderator

 • Der er brug for en mødeleder. Du er hos klassen og må være den der fungerer som moderator.
 • Afbryd gerne landmanden undervejs, så eleverne kan stille spørgsmål. 
 • Når landmanden viser rundt med mobil er hans/hendes skærm lille. Lad så vidt muligt klassen sidde samlet, så alle er med fra ét kamera (og følger landmanden/rundvisningen på storskærm).
 • Hvis I undervejs skifter til en klassisk 'mødeplatform' (ved at landmanden sætter sig til computeren på kontoret) kan det fungere at eleverne deltager fra hver deres skærm, eller evt. sidder i mindre grupper. På den måde kan dialogen blive mere personlig, ansigt-til-ansigt.
 • Aftal til sidst med landmanden, om klassen må skrive med opfølgende spørgsmål, når de arbejder videre efter besøget.

Dagen efter besøget... 

 • Dagen efter ’besøget' modtager du en mail fra Landbrug & Fødevarer, hvor vi beder dig bekræfte at mødet har fundet sted. Hvis du bekræfter, får landmanden et beløb fra os for ulejligheden.

Alle besøg (fysiske og digitale) er gratis for skoler. Svar også meget gerne på vores lille evaluering, så vi kan blive klogere på de digitale møders muligheder og udfordringer. 

Fik du ikke svar på dine spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os