Forslag til læringsmål i dansk

Efter 4. klasse

Fremstilling: Præsentation og evaluering

 • Eleven kan udføre en mundtlig fremlæggelse.
 • Eleven har viden om metoder til mundtlig fremlæggelse.

Eksempel på læringsmål

 • Eleven kan udføre en mundtlig fremlæggelse om besøget på gården.

Fremstilling: Fremstilling

 • Eleven kan udarbejde multimodale tekster.
 • Eleven har viden om beskrivende og berettende fremstillingsformer.

Eksempler på læringsmål

 • Eleven kan skrive en berettende tekst fx logbog over dagens begivenheder på gården eller hele forløbet i sin sammenhæng.
 • Eleven kan illustrere fødevarernes vej fra jord til bord ved hjælp af tekst og billeder.

Kommunikation: Dialog

 • Eleven kan lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons.
 • Eleven har viden om lytteformål og undersøgende spørgsmål.

Eksempler på læringsmål

 • Eleven kan lytte til landmandens beretning om dagligdagen på gården.
 • Eleven kan stille spørgsmål til landmandens beretning.

Efter 6. klasse

Læsning: Forberedelse

 • Eleven kan orientere sig i tekstens dele.
 • Eleven har viden om rubrikker, billeder, diagrammer og grafik.

Eksempel på læringsmål

 • Eleven kan identificere grafiske, billedlige og skriftlige modaliteter i en tekst og finde sammenhænge.

Fremstilling: Fremstilling

 • Eleven kan udarbejde dramatiske, dokumentariske og interaktive produkter.
 • Eleven har viden om virkemidler i drama og dokumentar på film, i tv og på internettet.

Eksempler på læringsmål

 • Eleven kan producere en kortfilm om gårdbesøget.
 • Eleven kan skrive et blogindlæg om oplevelserne på landet.

Fremstilling: Præsentation og evaluering

 • Eleven kan fremlægge sit produkt for andre.
 • Eleven har viden om modtagerforhold.

Eksempler på læringsmål

 • Eleven kan benytte flere modaliteter i et præsentationsprogram ved fremlæggelse af eget produkt om fx koens oprindelse.
 • Eleven kan fremlægge en beskrivelse af mælkens vej fra jord til bord, så modtagere uden forhåndsviden om landbrug og fødevareproduktion kan forstå beskrivelsen.