Forslag til læringsmål i natur/teknologi

Efter 4. klasse

Modellering: Mennesket

 • Eleven kan med modeller fortælle om mennesker og dyrs indre og ydre opbygning.
 • Eleven har viden om mennesker og dyrs indre og ydre opbygning.

Eksempler på læringsmål

 • Eleven kan udpege et dyrs indre organer via en illustration.
 • Eleven kan anvende de faglige betegnelser for koens 4 maver.
 • Eleven kan via en illustration give eksempler på, hvordan dyr og menneskers anatomi minder om hinanden.

Perspektivering: Produktion

 • Eleven kan beskrive en proces fra ressource til færdigt produkt og fra produkt til ressource.
 • Eleven har viden om enkle produktionskæder.

Eksempler på læringsmål

 • Eleven kan forklare mælk eller svindkøds vej fra jord til bord.
 • Eleven kan fortælle om daglige opgaver hos en landmand, der opdrætter malkekvæg, herunder fordring, malkning og vedligeholdelse i stalden.

Efter 6. klasse

Modellering: Produktion og produkter

 • Eleven kan med enkle procesmodeller beskrive forsyningsproduktion.
 • Eleven har viden om forsyningsproduktion.

Eksempler på læringsmål

 • Eleven kan illustrere fødevareprocessen på en planche.
 • Eleven kan via illustrationer beskrive mælkens vej fra jord til bord.
 • Eleven kan via billeder og modeller forklare kødets gang på slagteriet.

Modellering: Natur og miljø

 • Eleven kan med modeller forklare om organismers samspil i naturen.
 • Eleven har viden om enkle fødekæder og fødenet.

Eksempler på læringsmål

 • Eleven kan ved hjælp af en model forklare, hvordan gylle indgår i et landbrugs kredsløb.
 • Eleven kan forklare, hvorfor der dyrkes forskellige afgrøder på markerne.

Perspektivering: Teknologi og miljø

 • Eleven kan beskrive interessemodsætninger ved produktionsforhold.
 • Eleven har viden om produktioners afhængighed og påvirkning af naturgrundlaget.

Eksempler på læringsmål

 • Eleven kan forklare hovedprincipperne bag konventionelt og økologisk landbrug.
 • Eleven kan beskrive argumenterne for og imod hhv. konventionelt og økologisk landbrug.