Undervisningsforløb

Hvad er forløbets læringsmål?

Læringsmålene for forløbet er: 
 • Elevernes interesse for emnet dyrevelfærd bliver vækket,  og de tager stilling til produktion af fødevarer i dansk landbrug
 • Eleverne forstår sammenhængen mellem dyrenes adfærd i naturen og den adfærd, de udviser som produktionsdyr
 • Eleverne bliver i stand til at genkende biologiske argumenter i den samfundsmæssige debat
 • Eleverne får viden om forskellige interessemodsætninger og baggrund for at argumentere for en stillingtagen

 

Hvordan er forløbet?
Forløbet er på 6-9 lektioner og tilrettelagt efter følgende model: 

Øjenåbner:

 
 • Billeder med kontraster fra de tre produktionsområder. Hvad fortæller billederne? Beskriv nogle mulige årsagssammenhænge
 • Fakta eller fordomme (Tip 13)
 • Stil op et sted på linien fra enig til uenig og tag stilling til et udsagn. Enkelte elever argumenterer for deres holdning
 

Fordybelse:

 • Fakta om svineavl, ægproduktion og mælkeproduktion. Konventionelt/økologisk/historisk
 • Artikler fra aviser og tidsskrifter
 • Links til forskellige organisationers hjemmesider mv.
 

Præsentation:

 • Oplæg til paneldebat med diskussion og spørgsmål fra tilhørerne. To til tre elever repræsenterer hver sin produktion
 • Forslag til fremstilling af vendbare plancher
 • Forslag til evaluering