Skolespor

Klassetrin: 7.-9. klasse

Skolespor er en trampesti, som skolen etablerer med henblik på at bruge naturen i undervisningen. Udover at etablere selve sporet laver eleverne en beskrivelse af natur, historie og omgivelser i en offentlig folder. Denne får lokalsamfund og andre brugere af sporet også glæde af.

Didaktik og anvendelsesmuligheder 
Skolespor er et entreprenørskab, som i etableringsfasen henvender sig til udskolingen. Det kan tilrettelægges som et tværfagligt forløb.

Et etableret Skolespor giver alle skolens elever adgang til et uformelt læringsmiljø i nærområdet. Nogle skoler har udstyret sporet med egne QR-koder. Koderne kan tilpasses med information fra årstiden og de klasser, som benytter sporet i undervisningsregi.

Forenklede Fælles Mål
Læremidlet er særligt relevant i forhold til Forenklede Fælles Mål for biologi, geografi, dansk og historie.

Organisationerne bag Skolespor
Skolespor er et samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Kommunernes Landsforening, Landbrug & Fødevarer, Landdistrikternes Fællesråd og Naturstyrelsen.

Skolespor er støttet af Nordea-fonden samt Tips- og lottomidler til Friluftslivet.

Nøgleord
Biologi, Dansk, Geografi, Gratis, Matematik, Udskoling, Idræt

Læremidler, der også kan have relevans for dig