Mad til Milliarder

Frem mod år 2050 vil det globale befolkningstal stige fra 7 til 9.5 milliarder mennesker, men dyrkningsarealet for fødevareproduktion vil være det samme. Læremidlet Mad til Milliarder behandler de problemer og udfordringer, som befolkningstilvæksten medfører den globale fødevareproduktion. Bogen handler om planteproduktion, global fødevareforsyning, jordfrugtbarhed, bæredygtighed og meget mere. Den indeholder syv selvstændige kapitler og fire interviews med henholdsvis to danske, én afrikansk og én brasiliansk jordbruger. Bogen er gratis tilgængelig som PDF-fil, mens også alle figurer og tabeller er frit tilgængelige på hjemmesiden.

Fag
Læremidlet henvender til biologi A, naturgeografi og samfundsfag på ungdomsuddannelserne.

Materialer
Bog og hjemmeside.

Mad til Milliarder er udgivet af Institut for Jordbrug og Økologi, LIFE – Det biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Nøgleord
Biologi, Bøger/Hæfter, Digitalt, Energi/Klima, Geografi, Gratis, Naturgeografi, Supplerende materiale, Ungdomsuddannelser, Samfundsfag

Læremidler, der også kan have relevans for dig