Dyrevelfærd

Klassetrin: 7.-9. klasse

Hvad er dyrevelfærd? Kan man måle den? Hvem har ansvaret for den? Dette og mange flere er nogle af de spørgsmål, som eleverne skal tage stilling til. Målet er, at eleverne skal udvikle en nuanceret tilgang til dyrevelfærd, og eleverne skal tage kvalificeret stilling på baggrund af den viden, der er tilgængelig i læremidlet. Læremidlet har særlig fokus på produktionsforholdene i bedriften; der hvor dyrene lever deres liv. Det indeholder relevante oplysninger om slagtesvin, ægproduktion og malkekvæg.

Didaktik og anvendelsesmuligheder
Læremidlet består af et skræddersyet undervisningsforløb. Det indeholder flere dele: En øjenåbner, hvor elevernes engagement og personlige stillingtagen vækkes via tankevækkende billeder og udsagn samt en Tip 13 med fakta og fordomme. Fordybelse via gruppearbejde, hvor eleverne fordyber sig i en konkret produktionsform. Artikler, læserbreve og fakta, der bruges som baggrundsviden, samt præsentation og evaluering, hvor der er oplæg og redskaber til, hvordan eleverne på forskellig vis kan afrunde forløbet. Lærermidlet indeholder ligeså en oversigt over relevante trin- og slutmål.

Vi anbefaler, at du afsætter 6-9 lektioner til forløbet.

Forenklede Fælles Mål
Læremidlet er særlig relevant i forhold til Forenklede Fælles Mål for faget biologi.

Nøgleord
Biologi, Dyrevelfærd, Digitalt, Udskoling, Gratis, Grise, Kyllinger, Æg, Køer

Læremidler, der også kan have relevans for dig