Skolespor - projekt til udskolingen

Træk virkeligheden ind i klasseværelset - og undervisningen ud i det fri

Spor i Landskabet har lanceret projektet Skolespor, som er et nyt undervisningstilbud målrettet udskolingen.

Et Skolespor er en trampesti, som skolen etablerer med henblik på at bruge naturen i undervisningen. Udover at etablere selve sporet laver eleverne en beskrivelse af natur, historie og omgivelser i en offentlig folder. Denne får lokalsamfund og andre brugere af sporet også glæde af.

Arbejdet med Skolesporet inddrager naturfagene, dansk og historie m.fl. i en autentisk ramme. Skolespor er et entreprenørskab, hvor dialogen med landmand og lokalsamfund er et vigtigt element i processen.

Læs mere om Skolespor her.

Projekt Skolespor er støttet af Nordea-fonden og støttet med Tips- og lottomidler til Friluftsliv.