Midlertidigt stop for skoleklassers besøg på gårde med grise

28. august 2014:
Vi stopper midlertidigt for skoleklassers besøg på gårde, hvor man kan komme i kontakt med grise. Den beslutning er truffet i Landbrug & Fødevarer i dag, efter at sundhedsministeren i går, under samråd i Folketinget, anbefalede, at man lukkede for ikke-erhvervsrelaterede besøg på besætninger med kendt MRSA.

Da man ikke kan give sikker garanti for, hvilke besætninger der har MRSA, og hvilke der ikke har, stopper vi midlertidigt for skoleklassers besøg på alle gårde, hvor man kan komme i kontakt med grise.

Pausen for skoleklassers besøg gælder fra i dag og varer, indtil veterinær- og sundhedsmyndighederne er klar med en ny risikovurdering – forventeligt i løbet af efteråret.

Vi har brug for myndighedernes ord for, at børn og familier trygt kan være gæster i en svineproduktion. Det mediefokus, der for tiden er på MRSA, er med til at skabe utryghed, sådan at svineproducenternes gæstfrihed flere steder bliver mødt med usikkerhed og nervøsitet. Det kan hverken landmænd, børn eller forældre være tjent med, så indtil myndighederne igen har slået fast, at skolebørn trygt kan besøge en stald med grise, sætter vi ordningen på pause.

Skole, Landbrug & Fødevarer kontakter naturligvis alle de berørte landmænd og skoler, som har aftaler om besøg på gårde med grise i nærmeste fremtid, direkte.

Alle gårde, hvor man kan komme i kontakt med grise, er indtil videre skjult fra Danmarkskortet her på skole.lf.dk.

Se også Landbrug & Fødevarers officielle udmelding på lf.dk her.