Vil du være med? (Landmand)

Hvad kræver det at være skolekontaktlandmand? Hvordan bliver jeg en del af ordningen?

Gårdbesøg - vis eleverne, hvor maden kommer fra

Opgaven er vigtig for landbrugs- og fødevareerhvervet, fordi vi er bedst tjent med at vores omverden - også i fremtiden - har kendskab til vores erhverv. Dit bidrag er også vigtigt, fordi skoleeleverne på gårdbesøg får værdifuld viden om, hvor maden kommer fra.

Vores vision er, at alle skoleelever mindst én gang i deres skoletid besøger et moderne landbrug. Derfor er der brug for flere aktive skolekontaktlandmænd.

Hvad går det ud på?

Som medlem af Landbrug & Fødevarers skolekontaktnetværk er dit navn og adresse samt en kort beskrivelse af din bedrift synlig her på skoleportalen skole.lf.dk. Lærere, der ønsker at besøge dig med en skoleklasse, kan således kontakte dig direkte, og sammen laver I en aftale om besøget. Du kan naturligvis sige nej tak, og evt. henvise til en kollega, hvis klassens ønsker er ubelejlige for dig.

Typisk tager et besøg af en skoleklasse et par timer. Antallet af besøg afhænger meget af, hvor din gård ligger i forhold til skolerne i området, hvor den ligger i forhold til større byer, og af hvordan mulighederne er for offentlig transport. Derudover har det betydning, hvis du eller en anden fra erhvervet har en personlig kontakt til de lokale skoler.

Registrering af gårdbesøg

Når klassen har været på besøg, modtager du en mail fra os med et link. Via linket registrerer du, hvorvidt besøget har fundet sted. Du angiver også, om du ønsker et beløb på 500 kr. + moms til delvis dækning af udgifter i forbindelse med besøget.

Her på skole.lf.dk kan du løbende følge, hvor mange elever der er på gårdbesøg. Vi bruger tallene til at synliggøre den landsdækkende skolekontaktindsats, så det er vigtigt, at du registrerer alle besøg.

Hvordan kommer du med?

Er du interesseret, eller har du behov for yderligere info? Henvend dig i begge tilfælde til din lokale forening, der guider dig videre. Du kan også altid henvende dig til Landbrug & Fødevarers skolekontakt, der på Axelborg er bemandet af Ida Binderup (ibi@lf.dk / 3339 4240) og i Skejby af Kristina F. Ladekarl (kfla@lf.dk/ 3339 4816)

Hvad forpligter du dig til?

  • At dit navn og kontaktinfo er synlig på skole.lf.dk
  • At tage imod eleverne og vise rundt på bedriften (eller lade ansatte gøre det)
  • At lytte til eleverne og svare på spørgsmål
  • At følge vores regler og retningslinjer
  • At orientere dig her på Landbrug & Fødevarers skoleportal skole.lf.dk, så du i grove træk ved, hvad erhvervet tilbyder skolerne