Forholdsregler ved gårdbesøg

Hvilke forholdsregler skal gæster på gårdbesøg følge?

Bakterier som for eksempel MRSA og streptokokker findes overalt i verden. Dyr har dyrebakterier, og mennesker har menneskebakterier. Hvis mennesker og dyr bytter bakterier, kan de risikere at blive syge. For alles skyld - både dyr og mennesker - er der nogle enkle regler, som gæsterne skal følge under et gårdbesøg:

Besøg på gårde med kvæg og andre dyr

 • Alle skal have været i Danmark 48 timer forud for besøget i staldene
 • Undgå at besøge flere gårde med samme type dyr på dagen
 • Fodr ikke dyrene
 • Spis eller drik ikke medbragt mad og drikke i stalde med dyr
 • Vask og desinficer hænder både før og efter staldbesøg eller ved anden kontakt med dyrene
 • Tag praktisk tøj på
 • Spis eller drik ikke upasteuriserede produkter som fx mælk eller rå æg. De kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier

For gæster i stalde med grise gælder yderligere

 • I må ikke have været i kontakt med andre grise inden for de seneste 24 timer
 • Vask og desinficer hænder både før og efter besøg i stalden
 • Tag overtræksdragt og -støvler på før staldbesøg
 • I må gerne røre grisene, men ikke kysse dem
 • Undgå at høre dit ansigt, når du er i stalden
 • Tag overtræksdragt og -støvler af efter besøg i stalden. Lad det blive på gården

Klik her og se den illustrerede vejledning til gæster i stalde med grise.

Som landmand med grise og en del af Skole, Landbrug & Fødevarers netværk af skolekontaktlandmænd kan du bestille overtrækstøj og -støvler, papir og håndsprit hos os. Læs her, hvordan du bestiller.