CHR-scan

Vi tjekker den veterinære status hos landmænd, der har besøg af skoleklasser

Fire gange om året screener SEGES alle skolekontaktlandmænds CHR-numre. Hvis der er registreret veterinære problemer fx Salmonella Dublin niveau 2 eller B-streptokokker på CHR-nummeret, kontakter vi dig. Vi sætter dig derefter på pause som skolekontaktlandmand, ligesom vi også sørger for at aflyse eventuelle besøg hos dig. Når screeningen fra SEGES viser, at du atter er fri for veterinære problemer, gør vi dig ’aktiv’ igen. Også her kontakter vi dig.

Vi opfordrer dig desuden til at orientere os, hvis din besætning får veterinære problemer eller kommer under offentlig tilsyn af andre årsager.