×
Menu

Skolespor er en trampesti, som skolen etablerer med henblik på at bruge naturen i undervisningen. Udover at etablere selve sporet laver eleverne en beskrivelse af natur, historie og omgivelser i en offentlig folder. Denne får lokalsamfund og andre brugere af sporet også glæde af.

Hvordan kan du bruge 'Skolespor' i din undervisning? 

Skolespor er et entreprenørskab, som i etableringsfasen henvender sig til udskolingen. Det kan tilrettelægges som et tværfagligt forløb.

Et etableret Skolespor giver alle skolens elever adgang til et uformelt læringsmiljø i nærområdet. Nogle skoler har udstyret sporet med egne QR-koder. Koderne kan tilpasses med information fra årstiden og de klasser, som benytter sporet i undervisningsregi.

Fælles Mål

Undervisningsmaterialet er særligt relevant i forhold til Fælles Mål for biologi, geografi, dansk og historie.

Hvem er organisationerne bag Skolespor?

Skolespor er et samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Kommunernes Landsforening, Landbrug & Fødevarer, Landdistrikternes Fællesråd og Naturstyrelsen.

Skolespor er støttet af Nordea-fonden samt Tips- og lottomidler til Friluftslivet.

Andre relevante materialer


Førskole, 0.-10. klasse, ungdomsudd.

SPOR