×
Menu
Den kritiske forbruger - forside

Den kritiske forbruger

8.-10. klasse

Den kritiske forbruger handler om de valg og dilemmaer, vi stilles overfor, når vi går på indkøb. Undervisningsmaterialet giver også nogle bud på, hvilken rolle landbruget har spillet og stadig spiller i det danske samfund. Hvordan vælger vi de fødevarer, som senere lander på middagsbordet? Hvilke krav stiller vi til den mad, vi spiser? Vælger vi dansk eller udenlandsk? Lægger vi vægt på vores egen sundhed, dyrevelfærd eller miljø?

Hvordan kan du bruge 'Den kritiske forbruger' i din undervisning? 

Undervisningsmaterialet rejser en række spørgsmål, der skal motivere eleverne til at diskutere fakta, fordomme og holdninger til forbrug og fødevarer. Det er bygget op af tre temablokke, der tilsammen danner en helhed. Delene omhandler forbrugerens valg og dilemmaer, fødevarebranchen - landbrug og fødevareproduktion samt fødevarer i globalt perspektiv.

Materialet kan bruges delvist eller i sin helhed. Vælger du at anvende materialet i sin helhed, anbefaler vi, at du sætter 10-12 lektioner af til forløbet.

Fælles Mål

Undervisningsmaterialet er særligt relevant i forhold til Fælles Mål for madkundskab og samfundsfag. I kan fx arbejde med disse Fælles Mål:

 • Madkundskab (efter 4./5./6./7. klassetrin)
  • Sundhedsbevidsthed
   • Eleven kan vurdere egne madvalg i forhold til sundhed, trivsel og miljø
   • Eleven har viden om faktorer der påvirker madvalg, sundhed, trivsel og miljø
  • Bæredygtighed og miljø
   • Eleven kan analysere fødevaregruppers vej fra jord til bord og til jord igen
   • Eleven har viden om fødevaregruppers bæredygtighed
  • Madvaredeklarationer og fødevaremærkninger
   • Eleven kan aflæse madvaredeklarationer og fødevaremærkninger
   • Eleven har viden om fagord og begreber og maddeklarationers og mærkningsordningers formål og struktur
  • Kvalitetsforståelse og madforbrug
   • Eleven kan vurdere madforbrug i relation til kvalitet, hverdagsliv, æstetik og markedsføring
   • Eleven har viden om faktorer der påvirker madforbrug

   

 • Samfundsfag (efter 9. klassetrin)
  • Privatøkonomi og forbrugeradfærd
   • Eleven kan diskutere rollen som forbruger
   • Eleven har viden om forbrugeradfærd, forbrugerroller og forbrugerrettigheder
   • Eleven kan beskrive privatøkonomiske problemstillinger og valgmuligheder
   • Eleven har viden om privatøkonomiske begreber
  • Markedsøkonomi og blandingsøkonomi
   • Eleven kan bruge begreberne udbud og efterspørgsel til at beskrive, hvordan markeder fungerer
   • Eleven har viden om centrale principper i markedsøkonomien
  • Sprog og skriftsprog
   • Eleven kan sprogligt nuanceret udtrykke sig om samfundsfaglige problemstillinger samt målrettet læse og skrive samfundsfaglige tekster
   • Eleven har viden om fagord og begreber samt samfundsfaglige teksters formål og struktur

Materialer

Hæfte, lærervejledning og lusefanger

 

Andre relevante materialer