×
Menu
Andelsselskaber i dansk landbrug

Andelsselskaber i dansk landbrug

9.-10. klasse, ungdomsuddannelser

Hæftet Andelsselskaber i dansk landbrug giver eleverne et indblik i de danske andelsvirksomheder og andelsstrukturen. Det indeholder bl.a. information om historien bag andelsvirksomhederne, andelshaverne og andelsvirksomhedens rettigheder og pligter over for hinanden samt den gensidige påvirkning mellem andelshaverne og andelsvirksomhedens økonomi.

Hvordan kan du bruge 'Andelsselskaber i dansk landbrug' i din undervisning? 
Hæftet henvender sig til elever i 9.-10- klasse og på ungdomsuddannelser. Det kan anvendes som baggrundsviden og udgangspunkt for diskussion om landbrugets andelsselskaber.

Yderligere materialer
Hæftet er første del af to publikationer om de danske andelsvirksomheder og andelsstrukturen. Du finder anden del her.