Grøndalsgaard
Her producerer vi
mælk
Kontaktperson
Brian Fruergaard-Roed
Skjoldhøjvej 16
9610 Nørager
Nærmeste off. transport:
150 m
Medlem af
Leverer til

SÅDAN BOOKER DU:
Ring først til Brian Fruergaard-Roed på 2163 7607 og lav en aftale.

Registrér derpå aftalen om besøget i felterne nedenfor.
Når du trykker på "Send", bliver aftalen registreret hos Landbrug & Fødevarer.
Du og Brian Fruergaard-Roed modtager hver en kopi på mail.

Hvem kommer?

Skole:  

Klassens navn:  

Klassetrin (vælg det klassetrin, der matcher klassen bedst):  

Ønsker I gratis bøger i forbindelse med gårdbesøget?

OBS. Vi sender tit bøgerne med CFU-bilen. Kig efter dem, hvor CFU plejer at levere til din skole.

Hvor mange kommer?

Antal elever (kun tal):    
Antal voksne i alt (lærere + evt. ekstra voksne, kun tal):    

Hvornår?

Dato (f.eks. 31/01/2014):  
Tidsrum:  

Evt. tema

Vi vil under besøget gerne have særligt fokus på

Frokost?

Kontaktinfo

Dit navn:  

Dit mobilnummer:  

Din email-adresse:    
Gentag email-adresse:      

Skolens adresse

Vejnavn og nummer:  

Evt. stednavn:

Postnummer (kun tal):   By:  

Andre aftaler

Evt. andre aftaler omkring klassens besøg på gården

 

Hvor har du hørt om gårdbesøg?  

Velkommen til Grøndalsgaard

Her på gården bor Line og Brian Fruergaard-Roed. Brians forældre, Grete og Jens, købte gården i 1977 med 18 køer. I 2002 kom Brian og Line med i produktionen, og gården er siden blevet udvidet løbende. I 2009 omlagde de til økologisk produktion. Grete, Jens og Brian står for det daglige arbejde på gården sammen med fire ansatte. Line arbejder fuldtid som dyrlæge.

Dyrene og markerne

Der er 410 malkekøer på gården. Køerne går ude halvdelen af året, når vejret tillader det. Kalvene kommer på græs, når de er 4 måneder gamle. Køerne producerer til sammen 11.000 liter mælk om dagen. Mælken leveres til Arla og indgår i produktionen af drikkemælk og syrnede produkter på mejeriet i Hobro.

Familien driver 400 hektar jord. Det er næsten det samme som 800 fodboldbaner. Der bruges 120 hektar til afgræsning til køer og kalve. På de resterende hektar jord dyrkes slætgræs, rug, byghelsæd oh hestebønner.

Transport

Bus 482 kører næsten lige til stalddøren.

»Bus 482 kører næsten lige til stalddøren.«