Øster Gingsholm
Her producerer vi
mælk
Kontaktperson
Per Vestergård
Gingsholmvej 3
9330  Dronninglund
Nærmeste off. transport:
800 m
Medlem af
Leverer til

SÅDAN BOOKER DU:
Ring først til Per Vestergård på 6174 6091 og lav en aftale.

Registrér derpå aftalen om besøget i felterne nedenfor.
Når du trykker på "Send", bliver aftalen registreret hos Landbrug & Fødevarer.
Du og Per Vestergård modtager hver en kopi på mail.

Hvem kommer?

Skole:  

Klassens navn:  

Klassetrin (vælg det klassetrin, der matcher klassen bedst):  

Ønsker I gratis bøger i forbindelse med gårdbesøget?

OBS. Vi sender tit bøgerne med CFU-bilen. Kig efter dem, hvor CFU plejer at levere til din skole.

Hvor mange kommer?

Antal elever (kun tal):    
Antal voksne i alt (lærere + evt. ekstra voksne, kun tal):    

Hvornår?

Dato (f.eks. 31/01/2014):  
Tidsrum:  

Evt. tema

Vi vil under besøget gerne have særligt fokus på

Frokost?

Kontaktinfo

Dit navn:  

Dit mobilnummer:  

Din email-adresse:    
Gentag email-adresse:      

Skolens adresse

Vejnavn og nummer:  

Evt. stednavn:

Postnummer (kun tal):   By:  

Andre aftaler

Evt. andre aftaler omkring klassens besøg på gården

 

Hvor har du hørt om gårdbesøg?  

Velkommen til Øster Gingsholm

Her på gården producerer Per og Annette økologisk mælk. De købte gården i 1987. Der er 5 ansatte, hvoraf en af dem er sønnen Niels. Udover Øster Gingsholm hører der to andre gårde til produktionen.

Landmanden fortæller

"Jeg har altid villet være landmand, og synes det er vigtigt at vise gården frem, så de besøgende kan se det moderne landbrugserhverv i praksis."

Dyrene og markerne

Der er 370 malkekøer og et antal kvier på gården. Køerne malkes 34 af gangen i en stor malkekarrusel. Det tager to mand cirka 2,5 timer. Køerne giver cirka 8.000 liter mælk om dagen. Den økologiske mælk sælges til Arlas mejeri i Aalborg eller eksporteres til Tyskland, hvor den sælges som drikkemælk syd for grænsen. Når kviekalvene (hunkalvene) bliver for store til kalvehusene, flyttes de til nabogården. Tyrekalvene sælges 2-4 uger gamle til en landmand, der opdrætter tyre til kødproduktion.

Der hører 430 hektarer jord til produktionen. Det er næsten det samme som 860 fodboldbaner. Nogle af markerne bruges til afgræsning, da økologiske kvæg skal være på græs mindst 200 dage om året, hvis vejret tillader det. Per har et samarbejde med to andre økologer, så de dyrker græs og korn i fællesskab.