Danmarks Kvægforskningscenter
Her producerer vi
mælk
Kontaktperson
Danmarks Kvægforskningscenter i Foulum
Burrehøjvej 49
Foulum
8830 Tjele
Nærmeste off. transport:
300 m
Medlem af
Leverer til

SÅDAN BOOKER DU:
Ring først til Danmarks Kvægforskningscenter i Foulum på 2078 3005 og lav en aftale.

Registrér derpå aftalen om besøget i felterne nedenfor.
Når du trykker på "Send", bliver aftalen registreret hos Landbrug & Fødevarer.
Du og Danmarks Kvægforskningscenter i Foulum modtager hver en kopi på mail.

Hvem kommer?

Skole:  

Klassens navn:  

Klassetrin (vælg det klassetrin, der matcher klassen bedst):  

Ønsker I gratis bøger i forbindelse med gårdbesøget?

OBS. Vi sender tit bøgerne med CFU-bilen. Kig efter dem, hvor CFU plejer at levere til din skole.

Hvor mange kommer?

Antal elever (kun tal):    
Antal voksne i alt (lærere + evt. ekstra voksne, kun tal):    

Hvornår?

Dato (f.eks. 31/01/2014):  
Tidsrum:  

Evt. tema

Vi vil under besøget gerne have særligt fokus på

Frokost?

Kontaktinfo

Dit navn:  

Dit mobilnummer:  

Din email-adresse:    
Gentag email-adresse:      

Skolens adresse

Vejnavn og nummer:  

Evt. stednavn:

Postnummer (kun tal):   By:  

Andre aftaler

Evt. andre aftaler omkring klassens besøg på gården

 

Hvor har du hørt om gårdbesøg?  

Højteknologisk landbrug

Danmarks Kvægforskningscenter (DKC) er ikke et helt almindeligt landbrug: Det fungerer som både et landbrug og et forskningssted. På DKC er der to forskellige racer af malkekvæg: Dansk Holstein og Jersey, som bliver malket i malkerobotter. Der er cirka 330 malkekøer plus kalve og ungdyr fordelt på to gårde. 

På DKC arbejder man tæt sammen med Århus Universitet, så forskerne dér hele tiden kan lære mere om køer og mælkeproduktion.

Til gavn for dyr og mennesker

Der er blandt andet forsøg i gang, hvor hver ko har en aktivitetsmåler om benet, så medarbejderne på DKC og forskerne fra universitetet kan måle, hvor meget tid koen bruger på at æde, hvile og blive malket. Det er nemlig vigtigt, at koen har tid nok til alle tre ting, for så har den de bedste betingelser for at give så meget mælk som muligt.

På forskningscentret laver man også forsøg med fodring fra højteknologiske foderkasser. Foderkasserne kan måle, hvornår hver enkelt ko æder, hvor meget den æder, og hvor lang tid den bruger på det. Igen har det et præcist formål: At undersøge, hvordan man bedst fodrer en ko, så den holder sig sund og rask og samtidig giver godt med mælk.

Foderkasserne kan også hjælpe landmanden med at opdage, hvis en ko gør noget andet, end den plejer. Fx æder en ko mindre, når den er på vej til at blive syg. Det er vigtigt at vide, så kan sættes ind i tide, før koen måske bliver rigtig syg, og det er bedst for både ko og landmand.

Klimakammer og en ko med hul i maven

I en af forskningsstaldene findes såkaldte klimakamre, der ligner en slags drivhus. Mens koen står derinde kan man måle fx hvor meget metan, den udånder. Metan er en drivhusgas, som vi gerne vil begrænse. Det kan man fx gøre ved at ændre på koens foder.

I en anden forskningsstald står nogle køer med en slags ”hul i maven” – dvs. de har fået indopereret en slags ”prop” på siden, som forskerne kan åbne for. På den måde kan de kigge direkte ind i koens mave (vom) og udtage prøver af det foder, som koen er i færd med at fordøje, uden at koen kan mærke noget.

Læs mere om bedriften på DKC's egen hjemmeside.

Transport

Skoler i Silkeborg eller Viborg Kommune kan søge om tilskud på max 1000 kr. til transport i forbindelse med gårdbesøg. Kontakt Lene Havtorn, Landboforeningen Midtjylland, på tlf. 2999 5705 eller mail leh@lmo.dk.

Bus 62 (Viborg-Randers) holder ca. 300 m fra os. Der kører også bus fra Hobro.