Gyvelborg
Her producerer vi
mælk og Kød
Kontaktperson
Jellemien Blaauw
Frisbækvej 14
Nørhoved
8766 Nørre Snede
Nærmeste off. transport:
5 km
Medlem af
Leverer til

SÅDAN BOOKER DU:
Ring først til Jellemien Blaauw på 2142 0864 og lav en aftale.

Registrér derpå aftalen om besøget i felterne nedenfor.
Når du trykker på "Send", bliver aftalen registreret hos Landbrug & Fødevarer.
Du og Jellemien Blaauw modtager hver en kopi på mail.

Hvem kommer?

Skole:  

Klassens navn:  

Klassetrin (vælg det klassetrin, der matcher klassen bedst):  

Ønsker I gratis bøger i forbindelse med gårdbesøget?

OBS. Vi sender tit bøgerne med CFU-bilen. Kig efter dem, hvor CFU plejer at levere til din skole.

Hvor mange kommer?

Antal elever (kun tal):    
Antal voksne i alt (lærere + evt. ekstra voksne, kun tal):    

Hvornår?

Dato (f.eks. 31/01/2014):  
Tidsrum:  

Evt. tema

Vi vil under besøget gerne have særligt fokus på

Frokost?

Kontaktinfo

Dit navn:  

Dit mobilnummer:  

Din email-adresse:    
Gentag email-adresse:      

Skolens adresse

Vejnavn og nummer:  

Evt. stednavn:

Postnummer (kun tal):   By:  

Andre aftaler

Evt. andre aftaler omkring klassens besøg på gården

 

Hvor har du hørt om gårdbesøg?  

Velkommen til Gyvelborg

Her på gården bor Jellemien og Willem. De driver sammen en økologisk produktion af mælk og kød. Jellemien og Willem stammer fra Holland, men kom til Danmark i 1992. "Det var et stort spring at starte en gård op i et andet land, men vi har aldrig fortrudt", fortæller ægteparret. Jellemien og Willem driver gården med hjælp fra to ansatte.

Dyrene og markerne

Der er 150 malkekøer og 170 ungdyr (kalve og kvier) på gården. De er alle jerseykøer. Køerne leverer mælk til Thise Mejeri, som henter mælken hver dag. Ægteparret har også et antal stude, som de feder op. Kødet bliver solgt i gårdbutikken, hvor de sælger produkter fra egen produktion og andre lokale producenter. I kan også møde kaniner, katte, marsvin og hund på gården.

Udover arbejdet i stalden driver Jellemien og Willem 190 hektar jord. Det er næsten det samme som 380 fodboldbaner. På markerne dyrker de forskellige slags korn og græs.

Mange gæster på gården

Jellemien og Willem inviterer gerne inden for på deres økologiske bedrift. De nyder det! Og det kan gæsterne mærke, for mange af dem kommer igen.

"Vi synes, at det er vigtigt at være åben over for samfundet. Vi vil gerne give forbrugeren mulighed for at kigge med bag kulissen på en økologisk mælkebedrift. Så ved de, hvad der sker med mælken, inden den står på deres bord i en mælkekarton," siger Jellemien og Willem.

Ægteparret har etableret en campingplads på gården, hvor gæster kan slå sig ned og følge med i hverdagen på gården. Gæsterne kan være med til at hente køer hjem fra marken, hjælpe med at fodre dem m.m.

Se mere om Gyvelborg her.

Transport

Har I brug for transport i forbindelse med gårdbesøget? Kontakt Anne-Marie Kjær fra Østjysk Landboforening på telefon 7658 7451 og hør mere. NB. Busselskabet Thykjær Turisttransport står for kørslen til og fra jeres skole. Når I har OK til transport fra Østjysk Landboforening, bestilles bussen på telefon 2540 9035.

»Vi vil dele glæden ved naturen og dyrene med så mange som muligt.«

- Jellemien og Willem, Landmænd