Ørslevkloster Hovedgård
Her producerer vi
mælk
Kontaktperson
Rasmus Boudigaard
Hejlskovvej 14
7840 Højslev
Nærmeste off. transport:
300 m
Medlem af
Leverer til

SÅDAN BOOKER DU:
Ring først til Rasmus Boudigaard på 2194 5603 / 2362 7384 og lav en aftale.

Registrér derpå aftalen om besøget i felterne nedenfor.
Når du trykker på "Send", bliver aftalen registreret hos Landbrug & Fødevarer.
Du og Rasmus Boudigaard modtager hver en kopi på mail.

Hvem kommer?

Skole:  

Klassens navn:  

Klassetrin (vælg det klassetrin, der matcher klassen bedst):  

Ønsker I gratis bøger i forbindelse med gårdbesøget?

OBS. Vi sender tit bøgerne med CFU-bilen. Kig efter dem, hvor CFU plejer at levere til din skole.

Hvor mange kommer?

Antal elever (kun tal):    
Antal voksne i alt (lærere + evt. ekstra voksne, kun tal):    

Hvornår?

Dato (f.eks. 31/01/2014):  
Tidsrum:  

Evt. tema

Vi vil under besøget gerne have særligt fokus på

Frokost?

Kontaktinfo

Dit navn:  

Dit mobilnummer:  

Din email-adresse:    
Gentag email-adresse:      

Skolens adresse

Vejnavn og nummer:  

Evt. stednavn:

Postnummer (kun tal):   By:  

Andre aftaler

Evt. andre aftaler omkring klassens besøg på gården

 

Hvor har du hørt om gårdbesøg?  

Velkommen til Ørslevkloster Hovedgård

Her på gården bor Rasmus og Mette sammen med deres tre børn, Esben, Henrik og Stine. De er 4. generation på gården, som er placeret i et kulturhistorisk miljø. Gårdens tidligere bygninger var avlsgård til det gamle nonnekloster og senere herregården Ørslev Kloster.

Familien driver gården som en konventionel mælkeproduktion og har fokus på høj dyrevelfærd. Til det daglige arbejde på gården får de hjælp af 3 medarbejdere og 2 skoledrenge.

Dyrene og markerne

Der er 300 malkekøer på gården. De går i en moderne løsdriftsstald. I stalden sørger malkerobotterne for at malke køerne. Hver ko bestemmer selv, hvornår den vil malkes. Køerne leverer mælk til Arla. Familien har også 2 hunde og 3 heste.

Udover arbejdet i stalden driver familien 200 hektar jord. Det er næsten det samme som 400 fodboldbaner. På markerne dyrker de græs, majs og korn. Græs og majs bliver til grovfoder til køerne.

Se mere om Ørslevkloster Hovedgård her.

»Midttrafiks busrute 411 kører næsten lige til stalddøren.«