Søndervang
Her producerer vi
søer, smågrise og slagtegrise
Kontaktperson
Ole Sandgrav
Gudumlundvej 16
Gudum
7620 Lemvig
Medlem af
Leverer til

SÅDAN BOOKER DU:
Ring først til Ole Sandgrav på 9786 3637 / 4031 3638 og lav en aftale.

Registrér derpå aftalen om besøget i felterne nedenfor.
Når du trykker på "Send", bliver aftalen registreret hos Landbrug & Fødevarer.
Du og Ole Sandgrav modtager hver en kopi på mail.

Hvem kommer?

Skole:  

Klassens navn:  

Klassetrin (vælg det klassetrin, der matcher klassen bedst):  

Ønsker I gratis bøger i forbindelse med gårdbesøget?

OBS. Vi sender tit bøgerne med CFU-bilen. Kig efter dem, hvor CFU plejer at levere til din skole.

Hvor mange kommer?

Antal elever (kun tal):    
Antal voksne i alt (lærere + evt. ekstra voksne, kun tal):    

Hvornår?

Dato (f.eks. 31/01/2014):  
Tidsrum:  

Evt. tema

Vi vil under besøget gerne have særligt fokus på

Frokost?

Kontaktinfo

Dit navn:  

Dit mobilnummer:  

Din email-adresse:    
Gentag email-adresse:      

Skolens adresse

Vejnavn og nummer:  

Evt. stednavn:

Postnummer (kun tal):   By:  

Andre aftaler

Evt. andre aftaler omkring klassens besøg på gården

 

Hvor har du hørt om gårdbesøg?  

Velkommen til Søndervang

Her bor Ole og Ane-Mette Sandgrav med deres tre børn, Lene, Kasper og Maria. Familien overtog gården efter Oles forældre i 1999 og har siden bygget nye stalde med plads til 720 søer. Ole og Ane-Mette står sammen med tre ansatte for den daglige drift af svineproduktionen.

Landmanden fortæller

"Jeg nyder at kunne koncentrere sig om arbejdet i stalden. Arbejdet med dyrene har altid haft min største interesse, men jeg finder også avlsarbejdet yderst interessant. Det er en spændende udfordring at finde de bedste grise, der gerne skulle ende med at blive gode søer. Hver so får i gennemsnit 30,5 grise om året. Det er et ganske pænt gennemsnit for nu at udtrykke det på vestjysk."

Dyrene og markerne

Ole og Ane-Mette producerer Englandsgrise, hvor der stilles ekstra krav til dyrevelfærden. Det betyder blandt andet, at søerne primært er løsgående. Årsproduktionen ligger på omkring 24.500 grise, hvor 17.000 sælges som slagtesvin. Resten feder Ole selv op i lejede stalde.

Der hører 150 hektar jord til gården. Det svarer til cirka 300 fodboldbaner. Jorden er lejet ud til en planteavler, som Ole køber det dyrkede korn af.

Læs mere om Søndervang her.