Kildegaard
Her producerer vi
mælk
Kontaktperson
Per Agergaard
Moeskjærvej 7
Nr. Lem
7620 Lemvig
Medlem af
Leverer til

SÅDAN BOOKER DU:
Ring først til Per Agergaard på 6139 2579 og lav en aftale.

Registrér derpå aftalen om besøget i felterne nedenfor.
Når du trykker på "Send", bliver aftalen registreret hos Landbrug & Fødevarer.
Du og Per Agergaard modtager hver en kopi på mail.

Hvem kommer?

Skole:  

Klassens navn:  

Klassetrin (vælg det klassetrin, der matcher klassen bedst):  

Ønsker I gratis bøger i forbindelse med gårdbesøget?

OBS. Vi sender tit bøgerne med CFU-bilen. Kig efter dem, hvor CFU plejer at levere til din skole.

Hvor mange kommer?

Antal elever (kun tal):    
Antal voksne i alt (lærere + evt. ekstra voksne, kun tal):    

Hvornår?

Dato (f.eks. 31/01/2014):  
Tidsrum:  

Evt. tema

Vi vil under besøget gerne have særligt fokus på

Frokost?

Kontaktinfo

Dit navn:  

Dit mobilnummer:  

Din email-adresse:    
Gentag email-adresse:      

Skolens adresse

Vejnavn og nummer:  

Evt. stednavn:

Postnummer (kun tal):   By:  

Andre aftaler

Evt. andre aftaler omkring klassens besøg på gården

 

Hvor har du hørt om gårdbesøg?  

Velkommen til Kildegaard

På gården driver Per Agergaard en mælkeproduktion. Han bor på gården sammen med sin kone Gurli. Per får hjælp til det daglige arbejde på gården af sin far Frede. Gurli er udearbejdende.

Dyrene og markerne

Per har 110 sortbrogede malkekøer. De går i en løsdriftsstald. Køerne bliver malket to gange dagligt i malkestalden, hvor køerne selv går ind i hold på to gange syv. De bliver malket i en slidebens-malkestald mellem kl.5.30 og 8.00 og igen kl. 16.00-18.15. Køerne producerer cirka 1 million liter mælk om året. Mælken bliver hentet af tankbilen fra Arla hver anden dag og kørt til mejeriet i Holstebro. Her bliver mælken til smør og ost.

Per råder over 110 hektar jord. Det er næsten det samme som 220 fodboldbaner. På markerne dyrker han græs, majs, byg og hvede.

Læs mere om Kildegaard her.