Krogsgaard
Her producerer vi
søer og smågrise
Kontaktperson
Erik Winter Andersen
Snorupvej 14
Snorup
6862 Tistrup
Nærmeste off. transport:
3 km
Medlem af
Leverer til

SÅDAN BOOKER DU:
Ring først til Erik Winter Andersen på 2291 1555 og lav en aftale.

Registrér derpå aftalen om besøget i felterne nedenfor.
Når du trykker på "Send", bliver aftalen registreret hos Landbrug & Fødevarer.
Du og Erik Winter Andersen modtager hver en kopi på mail.

Hvem kommer?

Skole:  

Klassens navn:  

Klassetrin (vælg det klassetrin, der matcher klassen bedst):  

Ønsker I gratis bøger i forbindelse med gårdbesøget?

OBS. Vi sender tit bøgerne med CFU-bilen. Kig efter dem, hvor CFU plejer at levere til din skole.

Hvor mange kommer?

Antal elever (kun tal):    
Antal voksne i alt (lærere + evt. ekstra voksne, kun tal):    

Hvornår?

Dato (f.eks. 31/01/2014):  
Tidsrum:  

Evt. tema

Vi vil under besøget gerne have særligt fokus på

Frokost?

Kontaktinfo

Dit navn:  

Dit mobilnummer:  

Din email-adresse:    
Gentag email-adresse:      

Skolens adresse

Vejnavn og nummer:  

Evt. stednavn:

Postnummer (kun tal):   By:  

Andre aftaler

Evt. andre aftaler omkring klassens besøg på gården

 

Hvor har du hørt om gårdbesøg?  

Velkommen til Krogsgaard

På gården er der søer og smågrise. Erik ejer også nabogården Engholm. I 1981 købte Erik Engholm, og 1999 købte han Krogsgaard, hvor der i 2005/2006 blev bygget nye stalde. På Krogsgaard er der nu 1170 søer, som i løbet af et år i alt føder 35.000 smågrise. Når grisene vejer 7 kg, bliver de flyttet over på Engholm, hvor de bliver opfodret indtil de vejer til 30 kg. Derefter sælger Erik dem videre til anden landmand, der opfodrer dem indtil de bliver slagtet. Ud over Erik er der 6 fastansatte medarbejdere på de to gårde.

Landmanden fortæller

”Jeg er født på en gård, og jeg har altid ville være landmand. Jeg kan gode lide den frihed, der er ved arbejdet som selvstændig. Vi har før haft besøg af skoleklasser, og både jeg og mine medarbejdere vil gerne være med til at give eleverne en god oplevelse af, hvordan det egentlig foregår ude på landet. Jeg ser det også som en måde, hvorpå jeg kan være i god kontakt med det lokalsamfund, som gården er en del af.”

Markerne

I forbindelse med gården driver Erik 300 hektar jord. Det svarer til næsten 600 fodboldbaner. På markene bliver dyrket frøgræs, byg, hvede, havre og vinterraps. Afgrøderne bliver ikke brugt til at fodre grisene med, men bliver byttet til foder. Der er også et engareal i forbindelse med gårdene, og her går der nogle stude af racen skotsk højland - de hjælper med at pleje naturen.  

»For at de små grise skal have det, godt har jeg biologisk luftrensning i smågrisestalden.«

- Erik Winther Andersen