Midtgård
Her producerer vi
søer og smågrise
Kontaktperson
Hans Juul Jessen
Mejlsigvej 35
Tinghøj
6800 Varde
Medlem af
Leverer til

SÅDAN BOOKER DU:
Ring først til Hans Juul Jessen på 4088 1053 og lav en aftale.

Registrér derpå aftalen om besøget i felterne nedenfor.
Når du trykker på "Send", bliver aftalen registreret hos Landbrug & Fødevarer.
Du og Hans Juul Jessen modtager hver en kopi på mail.

Hvem kommer?

Skole:  

Klassens navn:  

Klassetrin (vælg det klassetrin, der matcher klassen bedst):  

Ønsker I gratis bøger i forbindelse med gårdbesøget?

OBS. Vi sender tit bøgerne med CFU-bilen. Kig efter dem, hvor CFU plejer at levere til din skole.

Hvor mange kommer?

Antal elever (kun tal):    
Antal voksne i alt (lærere + evt. ekstra voksne, kun tal):    

Hvornår?

Dato (f.eks. 31/01/2014):  
Tidsrum:  

Evt. tema

Vi vil under besøget gerne have særligt fokus på

Frokost?

Kontaktinfo

Dit navn:  

Dit mobilnummer:  

Din email-adresse:    
Gentag email-adresse:      

Skolens adresse

Vejnavn og nummer:  

Evt. stednavn:

Postnummer (kun tal):   By:  

Andre aftaler

Evt. andre aftaler omkring klassens besøg på gården

 

Hvor har du hørt om gårdbesøg?  

Velkommen til Midtgård

På Midtgård bor Hans og Anne-Lise med deres børn Michael, Kasper og Nicolai. Hans driver svineproduktion på tre ejendomme, hvoraf Midtgård er den ene. Her er der ca. 800 søer. På Egelund er der ca. 1.600 søer, og på ejendommen på Søvigbækvej er der smågrise.

I 1997 begyndte de med svineproduktion på Midtgård, og siden da har de omlagt og udvidet produktionen. På årsbasis producerer de. 2.400 søer ca. 76.000 smågrise, som sælges videre til andre svineproducenter i Danmark. Hele produktionen er UK-certificeret, hvilket betyder, at den lever op til de særlige regler, der er gældende på det engelske marked.

Landmanden fortæller:
”Jeg har tidligere arbejdet som smed, men i 1992 begyndte jeg at arbejde som fodermester på Midtgård, og endte med at overtage gården. Derefter er det gået slag i slag. Vi har ofte besøg på gården, og vi har haft besøg af både børn og pensionister. Jeg forventer, at eleverne er engagerede, nysgerrige og stiller spørgsmål, når de kommer på besøg i vores stalde.”

Der hører i alt 400 hektar til gårdene, og der dyrkes primært korn til salg. En af de ansatte har særligt ansvar for markerne, mens der er 13-14 ansatte til at passe grisene på de tre ejendomme. I 2005 blev arbejdspladsen udpeget som landbrugets bedste, og i 2009 modtog arbejdspladsen Landbrugets arbejdsmiljøpris.

Læs mere om produktion, de ansatte og livet på gården på familiens egen hjemmeside.

»Jeg forventer at eleverne er engagerede, nysgerrige og stiller spørgsmål, når de kommer på besøg i vores stalde.«

- Hans Juul Jessen